Rakennetaan yhdessä erityisen hyvää digiosallisuutta

Hei osallisuuden tukija! Kolme kysymystä Sinulle:
Omistatko digilaitteen, jossa on toimiva nettiyhteys?
Osaatko käyttää digilaitettasi?
Koetko, että digilaitteiden ja digipalveluiden käytöstä on sinulle hyötyä?

Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin kyllä, pystyt todennäköisesti tarttumaan ja osallistumaan digiyhteiskuntamme tarjoamiin mahdollisuuksiin. Olet digikansalainen.

Kolme kysymystä

Kyvykkyys hyödyntää erilaisia digivälineitä ja digipalveluita arjessa on muodostunut arjessamme lähes välttämättömyydeksi. Monelle ihmiselle digiarki on kuitenkin vielä täysin tuntematon asia. Meistä moni on jäänyt digiyhteiskunnan ulkopuolelle tahtomattaan.

Ulkopuolelle jäämiseen on monia erilaisia syitä esimerkiksi digilaitteettomuus, riittämätön tieto digimaailman erilaisista mahdollisuuksista tai puutteelliset digitaidot. Arvioiden mukaan esimerkiksi 1,3 miljoonalla suomalaisella on puutteita digitaalisissa perustaidoissa [1]. Taitojen puuttumisen vuoksi digilaitteiden ja -palveluiden turvallinen käyttö on hankalaa.

Meillä on tarvetta edistää digiosallisuutta

Digiosallisuus on vielä uusi käsite yhteiskunnassamme ja kehitysvamma-alan toimintaympäristöissä. Digiosallisuus on osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Digiosallinen ihminen voi hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja palveluita itselleen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla omassa arjessa. Digiosallinen ihminen kokee, että hän voi osallistua omaa elinpiiriä ja arkea koskeviin asioihin ja toimintaan digiä hyödyntämällä. [2].

Digiosallisuutta koskeva tutkimustieto tunnistaa, että monet ryhmät tarvitsevat erityistä tukea digivälineiden käyttämiseen [2]. Yksi ryhmistä muodostuu henkilöistä, joilla on kehitysvamma. Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä ovat niin henkilön omat, kuin lähipiirin tiedot ja taidot sekä toimintakyky. Jotta digitalisoitunut yhteiskunta olisi jokaiselle avoin, tarvitaan esteiden poistamista ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa tukea [3].

Kutsu digi asumaan! - digimpää arkea rakennetaan yhdessä

Honkalampi-säätiön Arki digittää -hankkeen tavoite on vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja toimia digiyhteiskunnassa.

Kutsu digi asumaan! on yksi hankkeen kolmesta toiminnosta. Toiminnassa tuemme kehitysvammaisten henkilöiden toimintaympäristöjen kuten asumisyhteisöjen valmiutta edistää digiosallisuuden ja toimijuuden toteutumista. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kutsu digi asumaan_tunnus

Kuva: Kutsu digi asumaan! - tunnus

Toiminta alkaa diginykytilan kartoituksella. Kartoituksen avulla selvitetään, millä tavoin digilaitteita ja digipalveluita hyödynnetään yhteisön arjessa. Tuloksista laaditaan raportti, joka toimii työvälineenä digimmän arjen kehittämisessä. Raportti sisältää diginykytilan kuvauksen lisäksi kehittämisehdotuksia. Tämän jälkeen yhteisö valitsee itselleen ensimmäisen digitavoitteen.

Hanke tukee yhteisöä digitavoitteiden saavuttamisessa käytännönläheisten digityöpajojen avulla läpi toiminta-ajan. Uusiutuminen tapahtuu yksi tavoite kerrallaan. Yhteisöt kohtaavat myös toisiaan ja pääsevät jakamaan hyviä ideoita eteenpäin.

Osallisuuden tukija tukee myös digiosallisuudessa

Kehitysvamma-alalla toimivan ammattihenkilön ydinosaamista on osallisuuden tukeminen. Tähän osaamisalueeseen kuuluu myös digiosallisuus. Digitaaliset ympäristöt tarjoavat meille kaikille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen, yhteisöllisyyteen ja vaikuttamiseen. Otetaan näistä mahdollisuuksista kaikki hyödyt ja ilot irti!

Miten voit aloittaa? Kun menet seuraavan kerran omaan yhteisöösi, pysähdy ja kysy jokaisen toimijan kohdalla kolme kysymystä:

Onko sinulla oma digilaite ja toimiva nettiyhteys?

Osaatko käyttää digilaitettasi?

Saatko digilaitteiden ja -palveluiden käytöstä hyötyä ja iloa elämääsi?

Näiden kysymysten avulla esiin nousee nopeasti yksilön digiosallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Juuri niitä tekijöitä, joihin sinulla työsi kautta on mahdollisuus vaikuttaa vahvistavasti. Digiyhteiskuntamme tarvitsee meistä jokaista.

Blogin kirjoittajat: Saila Kosunen ja Sari Pakkanen
Honkalampi -säätiö,
Arki digittää -hanke

tiimikuva

Saila Kosunen, projektipäällikkö
Sari Pakkanen, projektisuunnittelija

Honkalampi-säätiön Arki digittää -hanke vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia ja osallistua digiyhteiskunnassa. Toiminta on suunnattu aikuisille henkilöille, joilla on kehitysvamma. Lisäksi toiminta on tarkoitettu lähihenkilöille ja ammattihenkilöille. Yhteistyökumppaneita ovat Me Itse ry, Kehitysvammaliitto, Siun sote, Eteva ja Joensuun Kehitysvammaisten tuki ry. Hanke toimii koko Suomen alueella. Hanketta rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Arki digittää -hankkeen löydät myös somesta:

  • Twitter @arkidigittaa
  • Instagram @arkidigittaa
  • Facebook @arkidigit

Arki digittää -hankkeen kotisivut
Hankkeen esittelyvideo, Youtube

Toimintamalleja digimmän arjen rakentamisen tueksi löydät painamalla tästä!

Lähteet:

[1] Valtiovarainministeriö.2021. Digiosallisuus on digitaalisen yhteiskunnan perusedellytys.

[2] Kuusisto, O., Merisalo, M., Kääriäinen, J., Hänninen, R., Karhinen, J., Pajula, L., Pihlajamaa, O, Taipale, S. & wilska, T-A. 2022. Digiosallisuus Suomessa: Digiosallisuus Suomessa -hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:10.

[3] Kivistö, M. 2017. Vammaisten nuorten teknologisten toimijuuksien rakentuminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Katsaus laadulliseen tutkimukseen. Nuorisotutkimus, 35, 4, 35–49

Kommentit

Tärkeää asiaa! Digitaitoja ja valmiuksia tarvitsevat kaikki!


Lisää uusi kommentti