Foto: Liisa Huima

Gärningar

Boendegärningar är god praxis som stöder ett jämlikt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Boendegärningar är tillvägagångssätt och rutiner med vilka personer med funktionsnedsättning får det stöd de önskar på platser där de vill bo och röra sig. De kan gälla anordnande av boende och service, bostaden och dess fysiska läge, livet i ett eget hem och delaktighet i en gemenskap.

Från ord till handling

På den här sidan kan du läsa om exempel på lyckade boendegärningar. Genom att fylla i vår blankett för boendegärningar kan du föreslå att din egen boendegärning publiceras.

Med hjälp av sakorden i samband med gärningen kan du filtrera och titta på andra gärningar som anknyter till sakordet. Hela terminologin och beskrivningarna av orden finns på Terminologi -sidan.

Videon om kvalitetskriterier för boende

FDUV och Steg för Steg analyserade och konkretiserade kvalitetskriterierna till korta frågor gällande personens liv och vardag. Därefter intervjuades tre medlemmar av Steg för Steg, om deras liv och vardag utgående från […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Hem | Livskvalitet

Itsenäisesti asuvien kohtaamispaikka Moisku

Kokoontumispaikan tarpeesta puhuttiin päättäjille ja perustamista suunniteltiin asiakkaiden kanssa. Luvan saatuamme kävimme asiakkaiden kanssa katsomassa tiloja ja tutustuimme Tampereen Iltalinjaan ja Helsingin Ystäväntupaan. Löysimme tilan, joka nimettiin Moiskuksi. Toimimme yhteisöllisesti ja kaikki […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Livskvalitet | Min gemenskap

Chillaillaan- hanke, Klubitoiminta

Chillaillaan -hankkeen myötä Mikkelissä on käynnistynyt klubitoiminta. Klubitoimintaa järjestetään Katajamäen toimintakeskuksen tiloissa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17-20 ja joka toinen lauantai Mikkelin nuorisopalveluiden nuorisokahvila Starlightissa klo 12-15. Nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa, […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Livskvalitet | Styrkor

Asumisen ohjaajilta ja Kyliksestä uudenlaista tukea asumiseen

Tarpeeseen vastaamiseksi teimme muutoksia tuetun asumisen palvelun toteuttamiseen ja työntekijöiden toimenkuviin. Kodinhoitajan tilalle palkattiin 1,5 tuetun asumisen ohjaajaa ja työajat muutettiin iltapainotteiseksi, jotta tukea voidaan tarjota joustavasti asukkaan tarpeen mukaan. Muutoksessa ohjaustyön […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Livskvalitet | Stöd i boendet