Foto: Liisa Huima

Gärningar

Boendegärningar är god praxis som stöder ett jämlikt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Boendegärningar är tillvägagångssätt och rutiner med vilka personer med funktionsnedsättning får det stöd de önskar på platser där de vill bo och röra sig. De kan gälla anordnande av boende och service, bostaden och dess fysiska läge, livet i ett eget hem och delaktighet i en gemenskap.

Från ord till handling

På den här sidan kan du läsa om exempel på lyckade boendegärningar. Genom att fylla i vår blankett för boendegärningar kan du föreslå att din egen boendegärning publiceras.

Med hjälp av sakorden i samband med gärningen kan du filtrera och titta på andra gärningar som anknyter till sakordet. Hela terminologin och beskrivningarna av orden finns på Terminologi -sidan.

Vertaisohjaajat vetovastuussa - Vuoksen toimintakerho ja Keilakerho

Vuoksen toimintakerho osoittautui suosituksi ja opiskelijan lähdettyä asumisen ohjaajat keskustelivat kerholaisten kanssa jatkosta. Kaksi ryhmäläistä lupautui ryhmän vetäjiksi, jos saisivat tarvittaessa tukea ohjaajilta ja kerho voisi halutessaan kokoontua asuntolan tiloissa. Opiskelija piti […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Min gemenskap | Stöd i boendet

Itsenäisesti asuvien kohtaamispaikka Moisku

Kokoontumispaikan tarpeesta puhuttiin päättäjille ja perustamista suunniteltiin asiakkaiden kanssa. Luvan saatuamme kävimme asiakkaiden kanssa katsomassa tiloja ja tutustuimme Tampereen Iltalinjaan ja Helsingin Ystäväntupaan. Löysimme tilan, joka nimettiin Moiskuksi. Toimimme yhteisöllisesti ja kaikki […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Livskvalitet | Min gemenskap

Naapurina sosiaalinen isännöitsijä perheineen

Syksyllä 2017 käynnistimme naapuritoiminnan tuetun asumisen asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Ensin laitoimme sosiaalista isännöitsijää koskeva hakuilmoituksen lehteen. Löysimme sosiaaliseksi isännöitsijäksi nuoren perheen isän, jonka perheeseen kuuluvat hänen lisäkseen aviopuoliso, noin vuoden […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Min gemenskap | Stöd i boendet