Runot

Kirjoita runo ja lähetä se meille!

Julkaisemme runoja tällä sivulla ja sosiaalisessa mediassa.

Alta voit lukea neljä uusinta runoa.

Mikä on mahdollista?

Jos pyydät minulta
kuuta taivaalta,
en voi sitä sinulle antaa.

Voin kuitenkin
antaa kaukoputken ja
tähtikartaston,
joiden avulla
voit tarkastella kuuta.

Mahdollisuuksilla
on rajansa.

Kirjoittaja: Pia

Tähtitaivas ja silta

Olen saari,
joka kaipaa siltoja
mantereelle,
toisten luo.

Sillalta katsottuna
tähdet näyttävät
tuikkivan kirkkaammin,
kun saan ne jakaa
kanssasi.

Hyvästi autiosaari!

Kirjoittaja: PH

Mielen rauhaa yössä

Kun pää-ni yl-le,
yh-ä ker-tyy,
synk-ki-ä pil-vi-ä,
ja us-va,
peit-tää Maan.

On mie-le-ni Rau-ha-ton!

SY-DÄ-ME-NI,
te-kee mi-tä tah-too,
te-kee mi- tä tah-too!

Hä-mä-räi-nen het-ki,
ei tie-dä, mi-hin joh-taa.

Yö, on hil-jaa,
yö on niin, hil-jaa.

Mi-hin lin-nut nuo,
läh-te-neet,
yö on niin hil-jaa.

Kai käy-neet,
ok-sil-laan nuk-ku-maan.

Mut-ta, mi-nä, en
un-ta-ni saa!

Mie-le-ni rau-haan,
tä-hän het-keen,

pal-jon, a-ja-tuk-sia,
mi-ten maa-il-maa voi-si pa-ran-taa?

Jos-pa su-mu,
ver-hon ta-kaa,
va-lo-a pil-kis-tää.

Jak-sat päi-väs-tä toi-seen mi-nu-a!
Jak-sat kan-nat-taa.

Vie-lä us-va ver-hon ta-kaa,
va-lo-a pil-kis-tää.

Sua kiit-tää saan.

Elää saa!

Saa us-ko-a päi-vään tu-le-vaan,
ja mie-le-ni rau-han saa!

Nimimerkki: Runoilija Sielu

Prosessit

Matka selviämisestä
elämänhallintaan
käy prosessiin luottamisen
kautta.

Sana siemeneksi,
kylvö kyynelin,
kasvu kontekstiin.

Usko,
että Korkein kuulee.
Usko, että Korkein vastaa,
ohjaa prosessia,
täydellisen suunnitelmansa
mukaan.

Kirjoittaja: Pia