Apukysymyksiä asuntoverkoston suunnitteluun

1. Millaisia asuntoja asukkaat toivovat?

  • Yksiöiden, kaksioiden ja perheasuntojen määrä verkostossa
  • Asumismuoto (vuokra-asuminen, osaomistaminen, omistusasunnot)
  • Asuntojen tyypit (kerrostalo, rivitalo, omakotitalo)
  • Asuntojen sijainti (esim. lähellä kirjastoa, lähellä kaveria, lähellä sukulaisia)
  • Tukipisteiden ja kohtaamispaikkojen sijainti suhteessa asuntoihin

2. Millaisia palveluja verkoston tulisi tarjota tuleville asukkaille?

  • Mitä lähipalveluja tulevat asukkaat voivat hyödyntää (liikunta-, opetus- ja kulttuuripalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöjen palvelut, kaupalliset palvelut)?
  • Miten liikkuminen onnistuu tulevien asukkaiden näkökulmasta?
  • Millaisia puisto- ja muita virkistysalueita tulevat asukkaat voivat hyödyntää?

3. Mitä olemassa olevaa voidaan hyödyntää ja mitä uutta tarvitaan, jotta asukkaiden tarpeisiin voidaan vastata?

  • Onko olemassa olevasta asuntokannasta saatavilla asuntoja (vuokra-asunnot, omistusasunnot)?
  • Millaisia asunnot ovat ja miten ne sijaitsevat asuinalueella?
  • Onko asuinalueelle mahdollista rakentaa uusia asuntoja?
  • Mitä palvelujen tuottajia alueella toimii (listataan palvelujen tuottajat, järjestötoimijat ja kaupalliset palvelut, joita voidaan hyödyntää)?