Foto: Liisa Huima

Gärningar

Boendegärningar är god praxis som stöder ett jämlikt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Boendegärningar är tillvägagångssätt och rutiner med vilka personer med funktionsnedsättning får det stöd de önskar på platser där de vill bo och röra sig. De kan gälla anordnande av boende och service, bostaden och dess fysiska läge, livet i ett eget hem och delaktighet i en gemenskap.

Från ord till handling

På den här sidan kan du läsa om exempel på lyckade boendegärningar. Genom att fylla i vår blankett för boendegärningar kan du föreslå att din egen boendegärning publiceras.

Med hjälp av sakorden i samband med gärningen kan du filtrera och titta på andra gärningar som anknyter till sakordet. Hela terminologin och beskrivningarna av orden finns på Terminologi -sidan.

Drömhemskurs med animationfilm som metod

Under hösten 2019 har FDUV hållit en Drömhemskurs på Optima i Borgå. Kursen bestod av sju träffar. Under drömhemskursen fick eleverna på TELMA-linjen fundera på sina drömmar om hur de vill bo […]

Läs mera

Etikett: Hem | Personlig utveckling

Kenny har flyttat till egen lägenhet

Tack vare att Kenny haft assistans dygnet runt sedan 8 års ålder, och flera av assistenterna jobbat länge, kändes det tryggt att ta steget att flytta hemifrån. Kenny stod i vanlig bostadskö […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Hem | Livskvalitet

Videon om kvalitetskriterier för boende

FDUV och Steg för Steg analyserade och konkretiserade kvalitetskriterierna till korta frågor gällande personens liv och vardag. Därefter intervjuades tre medlemmar av Steg för Steg, om deras liv och vardag utgående från […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Hem | Livskvalitet

Flyttförberedelse - stöd på vägen till ett eget hem

FDUV håller kurser och verkstäder för unga och vuxna som vill fundera på hur de vill bo. FDUV erbjuder även individuell handledning till personen som ska flytta och till närstående. Målet är […]

Läs mera

Etikett: Hem | Personlig utveckling | Stöd i boendet