Foto: Liisa Huima

Gärningar

Boendegärningar är god praxis som stöder ett jämlikt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Boendegärningar är tillvägagångssätt och rutiner med vilka personer med funktionsnedsättning får det stöd de önskar på platser där de vill bo och röra sig. De kan gälla anordnande av boende och service, bostaden och dess fysiska läge, livet i ett eget hem och delaktighet i en gemenskap.

Från ord till handling

På den här sidan kan du läsa om exempel på lyckade boendegärningar. Genom att fylla i vår blankett för boendegärningar kan du föreslå att din egen boendegärning publiceras.

Med hjälp av sakorden i samband med gärningen kan du filtrera och titta på andra gärningar som anknyter till sakordet. Hela terminologin och beskrivningarna av orden finns på Terminologi -sidan.

Animaatiot muuttovalmennuksen tukena Unelmakotikurssilla

Syksyllä 2019 FDUV järjesti Unelmakotikurssin Optimassa (ruotsinkielinen erityisoppilaitos), Porvoossa. Kurssi koostui seitsemästä tapaamiskerrasta. Kurssin aikana oppilaitoksen Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutuksen(TELMA) oppilaat saivat pohtia omia unelmiaan liittyen omaan kotiin; miten haluaa […]

Läs mera

Etikett: Hem | Personlig utveckling

Drömhemskurs med animationfilm som metod

Under hösten 2019 har FDUV hållit en Drömhemskurs på Optima i Borgå. Kursen bestod av sju träffar. Under drömhemskursen fick eleverna på TELMA-linjen fundera på sina drömmar om hur de vill bo […]

Läs mera

Etikett: Hem | Personlig utveckling

Itsenäiset - kurssit

Kurssiteemoja olivat esimerkiksi asumisen käytännöt, ihmissuhteet, osallisuus ja harrastaminen sekä yksinasumisen haasteet. Ennen kurssien sisällön suunnittelua kartoitettiin kunkin alueen tarpeet, jotta kurssin toteutus pystyttiin suunnittelemaan tarpeita vastaaviksi. Kurssit oli suunnattu tukiasukkaille ja […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Personlig utveckling

Itseluottamuksen kohotus

Henkilökunnan kesken sovittiin, että Tiinaa kannustetaan joka käänteessä kävelemään itsenäisesti. Aluksi apuna oli ulkona liikuttaessa rollaattori, myöhemmin kävelysauvat. Sisätiloissa työntekijät tarjosivat kävelyn tueksi enintään yhtä sormeaan, kun aiemmin Tiina oli takertunut kaksin […]

Läs mera

Etikett: Livskvalitet | Personlig utveckling | Styrkor