Foto: Liisa Huima

Gärningar

Boendegärningar är god praxis som stöder ett jämlikt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Boendegärningar är tillvägagångssätt och rutiner med vilka personer med funktionsnedsättning får det stöd de önskar på platser där de vill bo och röra sig. De kan gälla anordnande av boende och service, bostaden och dess fysiska läge, livet i ett eget hem och delaktighet i en gemenskap.

Från ord till handling

På den här sidan kan du läsa om exempel på lyckade boendegärningar. Genom att fylla i vår blankett för boendegärningar kan du föreslå att din egen boendegärning publiceras.

Med hjälp av sakorden i samband med gärningen kan du filtrera och titta på andra gärningar som anknyter till sakordet. Hela terminologin och beskrivningarna av orden finns på Terminologi -sidan.

Omaan kotiin omasta ovesta - Asumistoiveiden huomioiminen

Seppo otti yhteyttä oman kuntansa sosiaaliohjaajaan ja kertoi toiveestaan ryhmäkodin ohjaajille. Seppo teki ohjaajan avustuksella asuntohakemuksen ja asuntoa lähdettiin etsimään yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. Asunnon etsintä tarkoitti sitä, että Sepon kanssa etsittiin […]

Läs mera

Etikett: Bostad | Hem | Livskvalitet

Jalkautuvat palvelut antavat lisätukea Etevassa

Jalkautuvien palveluiden tehtävänä on ohjauksellisin ja koulutuksellisin keinoin ennaltaehkäistä haastavien asiakastilanteiden syntymistä ja reagoida viipymättä kriisiytymässä oleviin tai jo kriisiytyneisiin asiakastilanteisiin. Jalkautuvat palvelut tulevat asiakkaan ja työyhteisön tueksi silloin, kun asiakkaan ohjauksen […]

Läs mera

Etikett: Livskvalitet | Personligt stöd | Stöd i boendet

Samarbete med anhöriga

Personalen vid boendeenheten Lyran listade frågor som de önskade att anhöriga skulle ta ställning till. Frågorna var följande: 1. Vad fungerar bra på Lyran? 2.Vad fungerar inte så bra på Lyran? 3. […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Livskvalitet

Näin minä haluan asua -kurssi

Aikuisuuden kynnyksellä toimintaa on toteutettu vuodesta 2013 lähtien. Esimerkki Aikuisuuden kynnyksellä toiminnasta Viitasaarella on katsottavissa osoittteesta https://www.youtube.com/watch?v=CCOSjtZzI3s. Toiminnan merkeissä lähdimme toteuttamaan kurssikokonaisuutta. Pirkanmaalla asumisen suunnittelua lähdettiin suunnittelemaan yhdessä erityisammattikoulujen henkilökunnan kanssa. Yhteisten […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Hem | Styrkor