Foto: Liisa Huima

Utveckling

Utvecklingsarbete och projekt främjar alternativ och olika stödformer i anknytning till boende för personer med funktionsnedsättning. Med utvecklingsarbete stöder man förverkligandet av de funktionshindrade personernas egna val och beslut gällande boende, exempelvis val av hem och egen livsstil. 

Nya boendelösningar

Den kunskap och det material som uppstår inom ramen för utvecklingsverksamhet är viktiga verktyg för att boendegärningar som främjar jämlikhet blir verklighet. Via beskrivningarna nedan kan du bekanta dig med utvecklingsverksamhet kring boende, exempelvis projekt. Via länken vid enskilda beskrivningar kommer du till sidan där du hittar material som producerats inom ramen för utvecklingsverksamhet.

På blanketten om boendeutveckling kan du lämna in uppgifter om ett projekt eller annat utvecklingsarbete för att publiceras på den här sidan.

Sida 3 / 9 (35 projekt)

Tuleva, 2018 - 2020

Verkkopohjaisen auttamisen kehittäminen perheille, joissa on kehitysvammainen tai samankaltaista tukea tarvitseva perheenjäsen. Verkossa saatavan tiedon, voimavaravalmennuksen ja vertaistuen avulla lisätään vanhempien ja läheisten tietoa ja taitoa toimia nuoren itsenäistymisvaiheessa sekä muuttuvassa tuen […]

Läs mera

Vipinä, 2018 - 2020

Vipinä-hankkeessa kehitetään uusia tapoja tukea asumisyksiköissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä kohti aktiivisempaa arkea. Hankkeen toteutuksen ydinryhmään kuuluvat hankkeeseen osallistuvien asumisyksiköiden ohjaajat ja asukkaat. Ohjaajat ja asukkaat osallistuvat hanketiimin yhteisiin työpajoihin, jonka jälkeen aktiivisuuteen […]

Läs mera

#kotimatkalla, 2017 - 2019

Hankkeessa luodaan uudenlaisia asumisen ja palveluiden verkostoja, joiden ansiosta nuoret voivat asua tavallisissa asunnoissa omillaan ja saada tarvitsemansa tuen ja avun omaan kotiin. Hanke vaikuttaa nuorten elämään antamalla heille suuremman vapauden ja […]

Läs mera

Digi haltuun!, 2017 - 2020

Hankkeessa valmennetaan digikavereita asukkaiden tueksi. Digikaveri auttaa osallistumaan kansalaisopistojen ja kirjastojen digikursseille ja -neuvontoihin; edistää digikurssi- ja neuvontapalvelujen saavutettavuutta; mahdollistaa koulutus- ja neuvontapalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden; mahdollistaa digitaalisten palvelujen käyttöä esim. asioinnissa, tiedonhaussa, […]

Läs mera