Foto: Liisa Huima

Utveckling

Utvecklingsarbete och projekt främjar alternativ och olika stödformer i anknytning till boende för personer med funktionsnedsättning. Med utvecklingsarbete stöder man förverkligandet av de funktionshindrade personernas egna val och beslut gällande boende, exempelvis val av hem och egen livsstil. 

Nya boendelösningar

Den kunskap och det material som uppstår inom ramen för utvecklingsverksamhet är viktiga verktyg för att boendegärningar som främjar jämlikhet blir verklighet. Via beskrivningarna nedan kan du bekanta dig med utvecklingsverksamhet kring boende, exempelvis projekt. Via länken vid enskilda beskrivningar kommer du till sidan där du hittar material som producerats inom ramen för utvecklingsverksamhet.

På blanketten om boendeutveckling kan du lämna in uppgifter om ett projekt eller annat utvecklingsarbete för att publiceras på den här sidan.

Sida 5 / 9 (35 projekt)

Vertaisasukastoimintamalli, 2017 - hittills kontinuerligt

Asiakkaat kokivat yksinäisyyttä, vaikka asuivat aktiivisessa yhteisössä ja viettivät paljon aikaa yhdessä. Vertaisasukastoimintamallin tavoitteena on vahvistaa itsenäistyvien kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vertaisuutta sekä ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja syr-jäytymistä. […]

Läs mera

Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen ATAK, 2016 - 2019

Oman elämän suunnitteluun ja lähiyhteisön toimintaan osallistumisen edistäminen vahvistamalla henkilöstön osaamista ja tukemalla työntekijöiden toimintaa yhteistoiminnallisesti.

Läs mera

Kansalaisuuden avaimet, 2016 - 2018

Ryhmämuotoisissa asumispalveluissa asuvien kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumisen selvittäminen ja vahvistaminen sekä itsemääräämiseen liittyvien esteiden poistaminen.

Läs mera

Monipuolista asumista kehittämässä, 2016 - 2017

Tarkoituksena oli aikaansaada kehitysvammaisten henkilöiden omille toiveille perustuvia asumisvaihtoehtoja, myös enemmän tukea tarvitseville henkilöille. Asuntoja etsittiin tavallisesta asuntokannasta ja asumiseen tarvittavaa tukea kehitettiin mm. alueelle perustetun tukipisteen ja lähinaapurin avulla. Hanke haastoi […]

Läs mera