Foto: Liisa Huima

Utveckling

Utvecklingsarbete och projekt främjar alternativ och olika stödformer i anknytning till boende för personer med funktionsnedsättning. Med utvecklingsarbete stöder man förverkligandet av de funktionshindrade personernas egna val och beslut gällande boende, exempelvis val av hem och egen livsstil. 

Nya boendelösningar

Den kunskap och det material som uppstår inom ramen för utvecklingsverksamhet är viktiga verktyg för att boendegärningar som främjar jämlikhet blir verklighet. Via beskrivningarna nedan kan du bekanta dig med utvecklingsverksamhet kring boende, exempelvis projekt. Via länken vid enskilda beskrivningar kommer du till sidan där du hittar material som producerats inom ramen för utvecklingsverksamhet.

På blanketten om boendeutveckling kan du lämna in uppgifter om ett projekt eller annat utvecklingsarbete för att publiceras på den här sidan.

Sida 7 / 9 (35 projekt)

Skräddarsydd boendeservice, 2012 - 2016

I pilotprojektet Skräddarsydd boendeservice ordnade FDUV diskussionsgrupper,workshoppar, seminarier och studiebesök för personer som planerade en framtida flytt och för boendepersonal. Projektets målsättningar var att arbeta för en smidigare flyttningsprocess där personen som […]

Läs mera

TEPA – kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut, 2012 - 2016

Kehitysvammaisen henkilön aseman ja oikeuksien edistäminen perusterveydenhuollossa. Hankkeessa kokeiltiin konsultoivan ja kotiin jalkautuvan terveydenhuollon malleja sekä kehitettiin toimintamalli ja välineitä terveydenhuollon palveluohjaukseen.

Läs mera

Onnistuneita valintoja, 2011 - 2015

Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun periaatteiden mukainen sosiaalityön ja palveluohjauksen käytäntöjen kehittäminen sekä osallistumiseen liittyvien mahdollisuuksien edistäminen lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Läs mera

Tuetusti päätöksentekoon (TUEPA), 2011 - 2015

Tuettuun päätöksentekoon ja kommunikaatiomenetelmiin liittyvien keinojen kehittäminen sekä tiedon levittäminen.

Läs mera