Foto: Liisa Huima

Utveckling

Utvecklingsarbete och projekt främjar alternativ och olika stödformer i anknytning till boende för personer med funktionsnedsättning. Med utvecklingsarbete stöder man förverkligandet av de funktionshindrade personernas egna val och beslut gällande boende, exempelvis val av hem och egen livsstil. 

Nya boendelösningar

Den kunskap och det material som uppstår inom ramen för utvecklingsverksamhet är viktiga verktyg för att boendegärningar som främjar jämlikhet blir verklighet. Via beskrivningarna nedan kan du bekanta dig med utvecklingsverksamhet kring boende, exempelvis projekt. Via länken vid enskilda beskrivningar kommer du till sidan där du hittar material som producerats inom ramen för utvecklingsverksamhet.

På blanketten om boendeutveckling kan du lämna in uppgifter om ett projekt eller annat utvecklingsarbete för att publiceras på den här sidan.

Sida 8 / 9 (35 projekt)

Yksi naapureista – laitosasumisen lakkauttaminen Suomessa, 2011 - 2014

Mahdollistaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen lakkauttaminen. Hanke tuki kuntien palvelurakenteen kehittämistä, loi yhteisiä periaatteita alueellisesti ja valtakunnallisesti, kehitti toimintamalleja ja -välineitä muuton tukemiseen sekä vaikutti läheisten ja henkilökunnan asenteisiin.

Läs mera

Äiti ei pysy kärryillä, 2010 - 2014

Kehitysvamman tai merkittävien oppimisvaikeuksien vuoksi tukea vanhemmuuteen tarvitsevien henkilöiden tunnistamisen ja tukemisen edistäminen erilaisissa palveluissa.

Läs mera

Kyllin hyvä tuettu elämä, 2010 - 2014

Aikuisten autismin kirjon henkilöiden yksilöllisen asumisen ja arkea tukevia ratkaisujen sekä niihin liittyvän osaamisen kehittäminen.

Läs mera

Minun asumisen polkuni MAP, 2010 - 2014

Map-toimintamallissa kerrotaan kehitysvammaisen ihmisen yksilöllisen asumisen suunnittelusta ja tuen tarpeen arvioinnista, joka ohjaa aidosti päämiehen itsensä tekemään asumisen ja asumista tukevien palvelujen suunnitteluun.

Läs mera