Foto: Liisa Huima

Utveckling

Utvecklingsarbete och projekt främjar alternativ och olika stödformer i anknytning till boende för personer med funktionsnedsättning. Med utvecklingsarbete stöder man förverkligandet av de funktionshindrade personernas egna val och beslut gällande boende, exempelvis val av hem och egen livsstil. 

Nya boendelösningar

Den kunskap och det material som uppstår inom ramen för utvecklingsverksamhet är viktiga verktyg för att boendegärningar som främjar jämlikhet blir verklighet. Via beskrivningarna nedan kan du bekanta dig med utvecklingsverksamhet kring boende, exempelvis projekt. Via länken vid enskilda beskrivningar kommer du till sidan där du hittar material som producerats inom ramen för utvecklingsverksamhet.

På blanketten om boendeutveckling kan du lämna in uppgifter om ett projekt eller annat utvecklingsarbete för att publiceras på den här sidan.

Sida 6 / 9 (35 projekt)

Selkeästi seksistä, 2016 - 2017

Selkokielistä seksuaalikasvatusmateriaalia ammattilaisille sekä puheeksiottamisen tueksi läheisille, jotta seksuaaliterveyskasvatus voidaan kohdentaa jokaisen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.

Läs mera

Arjen keskiössä, 2012 - 2014

Kehitysvammaisten ihmisten uusien, tavalliseen asumiseen liittyvien ratkaisujen ja asuntoverkostojen yhteistoiminnallinen kehittäminen yhdessä asukkaiden, heidän läheistensä sekä kunnan asuntotoimen, kaavoituksen ja sosiaalitoimen kanssa.

Läs mera

Kipinöitä!, 2012 - 2014

Hankkeessa tehtiin näkyväksi kehitysvammaisten ihmisten voimavaroja, vahvuuksia ja osaamista sekä rakennettiin kehitysvammaisten ihmisten ja lähiyhteisöiden sosiaalista pääomaa ja muita yhteisöllisyyden edellytyksiä. Lisäksi vahvistettiin kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisia valmiuksia ja tuettiin heitä luomaan ja […]

Läs mera

Klubitoiminta, 2012 - hittills kontinuerligt

Klubitoiminta, kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville, erityisesti itsenäisesti tai vanhempien luona asuville henkilöille. Klubitoiminnan tavoitteena on vahvistaa ja tukea toimintaan osallistuvien henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Klubitoiminta on monipuolista […]

Läs mera