Foto: Liisa Huima

Utveckling

Utvecklingsarbete och projekt främjar alternativ och olika stödformer i anknytning till boende för personer med funktionsnedsättning. Med utvecklingsarbete stöder man förverkligandet av de funktionshindrade personernas egna val och beslut gällande boende, exempelvis val av hem och egen livsstil. 

Nya boendelösningar

Den kunskap och det material som uppstår inom ramen för utvecklingsverksamhet är viktiga verktyg för att boendegärningar som främjar jämlikhet blir verklighet. Via beskrivningarna nedan kan du bekanta dig med utvecklingsverksamhet kring boende, exempelvis projekt. Via länken vid enskilda beskrivningar kommer du till sidan där du hittar material som producerats inom ramen för utvecklingsverksamhet.

På blanketten om boendeutveckling kan du lämna in uppgifter om ett projekt eller annat utvecklingsarbete för att publiceras på den här sidan.

Sida 9 / 9 (35 projekt)

Tiedän mitä tahdon!, 2010 - 2013

Hankkeen tavoitteena oli kehittää henkilökohtaista budjetointia ja sen toimintamalleja yhteistyössä kuntien, vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Yksilökeskeistä suunnittelua ja henkilökohtaista budjetointia kokeiltiin noin 30 eri tavoin vammaisen aikuisen kanssa. Henkilökohtainen budjetointi […]

Läs mera

Asumisen yksilölliset tukimallit, 2008 - 2012

Yksilökeskeisen suunnittelun ideologian ja työvälineiden tunnetuksi tekeminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asumisen ja tuen järjestämisen tavat monimuotoistuivat, ja palvelusuunnittelussa alettiin hyödyntää yksilökeskeistä suunnittelua. Päämiehet saivat oman äänensä kuuluville ja oppivat yksilökeskeistä suunnittelua, […]

Läs mera

Minä muutan -asumisvalmennus, 2007 - 2009

Hankkeessa kehitettiin vanhempiensa tai muiden läheistensä luona asuvien kehitysvammaisten henkilöiden asumisvalmennusta onnistuneen muuton mahdollistamiseksi.

Läs mera