Foto: Liisa Huima

Utveckling

Utvecklingsarbete och projekt främjar alternativ och olika stödformer i anknytning till boende för personer med funktionsnedsättning. Med utvecklingsarbete stöder man förverkligandet av de funktionshindrade personernas egna val och beslut gällande boende, exempelvis val av hem och egen livsstil. 

Nya boendelösningar

Den kunskap och det material som uppstår inom ramen för utvecklingsverksamhet är viktiga verktyg för att boendegärningar som främjar jämlikhet blir verklighet. Via beskrivningarna nedan kan du bekanta dig med utvecklingsverksamhet kring boende, exempelvis projekt. Via länken vid enskilda beskrivningar kommer du till sidan där du hittar material som producerats inom ramen för utvecklingsverksamhet.

På blanketten om boendeutveckling kan du lämna in uppgifter om ett projekt eller annat utvecklingsarbete för att publiceras på den här sidan.

Sida 4 / 9 (35 projekt)

Ett eget hem, 2017 - hittills kontinuerligt

FDUV:s verksamhet Ett eget hem ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i att starta upp tänkandet kring ett eget hem och att skrida från tanke till handling. Vi håller […]

Läs mera

Jotta kukaan ei jäisi yksin, 2017 - 2019

Yksinäisyyden ehkäiseminen ja vähentäminen sekä vapaamuotoisen sosiaalisen toiminnan ja työntekijöiden osaamisen vahvistaminen verkosto- ja vapaaehtoistyön sekä tiedottamisen avulla. Hankkeen aikana julkaistavat tarinat ystävyydestä sekä esimerkit ja välineet tavoista kertovat, kuinka jokainen voi […]

Läs mera

Omat avaimet, 2017 - 2019

Omat avaimet -projektin voimavaravalmennuksessa nuoret aikuiset saavat tukea ja vahvistusta oman itsensä, minuutensa ja ajatustensa löytämiseen ja tunnistamiseen. Kuka minä olen, miksi minä olen, mihin minä haluan mennä, kenen kanssa haluan toimia, […]

Läs mera

Vahvistu vanhempana, 2017 - 2020

Valmennusta, tukitapaamisia ja ryhmiä perheille, joissa isällä tai äidillä on tuen tarvetta oppimisessa ja ymmärtämisessä. Toiminta on tarkoitettu myös vanhemmille, jotka eivät asu yhdessä lapsensa, ovat etävanhempia tai haaveilevat vauvasta, sekä perheiden […]

Läs mera