Kehitysvammaliiton FASD-työ

Mitä Kehitysvammaliitto tekee?

Tukee FASD-nuorten elämää ja itsenäistymistä järjestämällä vertaistukea

Vertaistuen tarjoamisen lisäksi pyritään ehkäisemään FASD-nuorten ja -aikuisten yksinäisyyttä. Vertaistukea järjestetään esimerkiksi vertaisryhmien muodossa.

Lisäksi Facebookissa toimii nuorten (15 v. tai yli) ja aikuisten vertaiskeskusteluryhmä. Ryhmää ylläpidetään yhdessä Tukiliiton kanssa.
Ryhmä on suljettu ja piilotettu eli vain jäsenet voivat löytää ryhmän ja nähdä keskustelun.
Ryhmään voi liittyä ainoastaan ottamalla yhteyttä Facebookissa Minni Haveriin (Tukiliitto) tai lähettämällä sähköpostia: minni.haveri (ät) tukiliitto.fi

Ryhmässä voi kertoa kuulumisia ja vaihtaa ajatuksia FASDiin liittyvistä asioista ja ilmiöistä. Ylläpitäjinä toimivat Minni Haveri Tukiliitosta ja Sari Somer Kehitysvammaliitosta.

Ylläpitää valtakunnallista FASD Suomi -verkostoa

Verkostoon ovat tervetulleita FASD-nuoret ja - aikuiset, omaiset ja läheiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Verkosto jakaa tietoa ja osaamista sekä tarjoaa vertaistukea.

Ylläpitää alueellista FASD-neuvottelukuntaa

Neuvottelukunnassa kehitetään yhdessä FASD-osaamista, tehdään työtä FASD-tietoisuuden lisäämiseksi sekä vaikutetaan poliittisesti.

Kehittää mentorointimallia, jossa koulutetut sijaisvanhemmat ja perhehoitajat auttavat perheitä, joihin sijoitetaan FASD-lapsi tai -nuori

FASD-lasten ja -nuorten sijaisvanhempia ja perhehoitajia valmennetaan ja koulutetaan toimimaan tukena tilanteissa, joissa perheisiin sijoitetaan FASD-lapsi tai -nuori. Lisäksi sijaisvanhemmille ja perhehoitajille tarjotaan mahdollisuus vertaistukeen.

Tarjoaa maksutonta FASD -konsultointia

Konsultointia tarjotaan yksityishenkilöille. (ota yhteyttä FASD -asiantuntijoihin, ks. yhteystiedot lisätiedoista.)

Mikä on FASD Suomi -verkosto?

Kehitysvammaliitto ylläpitää valtakunnallista FASD Suomi -verkostoa. Verkostotyöskentelyllä

 • vahvistetaan FASD-osaamista
 • levitetään tietoa sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta ja sen vaikutuksista
 • kehitetään tuki- ja kuntoutuspalveluja
 • parannetaan FASD-lasten, -nuorten ja -aikuisten asemaa yhteiskunnassa.

Verkosto tarjoaa tietoa, kontakteja ja yhteistyöfoorumin. Se välittää uutisia, innovaatioita ja uutta tutkimustietoa. Työskentelytapoina ovat mm. vuosittainen verkostotapaaminen, alueelliset seminaarit ja teemakohtaiset työpajat.

Verkoston jäsenyys on maksuton, eikä se velvoita mihinkään. Toimintaa rahoittaa STEA. Verkostotapaamisista ja seminaareista veloitetaan kohtuullinen osallistumismaksu.

Verkoston tavoitteita

 • FASD-oireyhtymää ennaltaehkäistään tehokkaasti. Tietoisuus raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroista lisääntyy.
 • FASD tunnustetaan osaksi neurokognitiivisten häiriöiden kirjoa.
 • FASD osataan tunnistaa ja se myös diagnosoidaan. FASD-diagnoosi oikeuttaa tuen ja kuntoutuksen myöntämiseen.
 • FASD-henkilöiden erityiset tuen tarpeet huomioidaan palveluissa.
 • Vanhemmat, sijaisvanhemmat ja läheiset saavat riittävästi tukea.
 • FASD-henkilöiden parissa työskentelevät ammattilaiset ja organisaatiot saavat tukea osaamisensa ja työkäytäntöjensä kehittämiseen.
 • FASD-teema sisältyy eri alojen henkilöstön koulutusohjelmiin.
 • Yhteiskunta- ja alkoholipolitiikassa otetaan huomioon näyttöön perustuva tieto alkoholin vaikutuksista sikiön kehitykseen.

FASD Suomi-verkostoon liittyminen (www.kehitysvammaliitto.fi).

Lisätietoa 

Lisätietoja:

Sari Somer, FASD -asiantuntija, KVL
sari.somer(at)kvl.fi
puh. 044 906 3765