Kehitysvammaliiton FASD-työ

Vertaisryhmistä voimaa!

FASD-nuorten ja -aikuisten vertaisryhmä

Ryhmä on tarkoitettu nuorille (ikäraja 15 v.) ja aikuisille, joilla on FASD, tai joilla on epäilys siitä. Ryhmässä voi vaihtaa kuulumisia ja keskustella FASDiin liittyvistä asioista ja ilmiöistä. 

Ryhmän ylläpitäjinä toimivat Minni Tukiliitosta ja Sari Kehitysvammaliitosta.

Ryhmä on yksityinen, eli vain jäsenet voivat nähdä keskustelun.

Ryhmään voi liittyä kirjautumalla Tukinetin alustalle ja täyttämällä hakulomakkeen Kehitysvammaliiton ryhmään nimeltä FASD-nuorten ja -aikuisten vertaisryhmä.

 • Uusia jäseniä hyväksytään kesäkuun 2021 loppuun asti ja jälleen elokuun puolivälistä alkaen. Tervetuloa mukaan!
 • Lue lisää Tukinetin sivuilta painamalla tästä linkistä.

FASD-lasten ja -nuorten vanhempien vertaisryhmä

Ryhmässä FASD-lasten ja -nuorten vanhemmat voivat vaihtaa ajatuksiaan sekä tukea toisiaan ja antaa vinkkejä arjessa selviytymiseen. 

Voit osallistua mukaan nimimerkillä, eli emme paljasta omia tai lapsemme/nuoremme henkilötietoja. Ohjaamassa on mukana FASD-mentori.

Ryhmään voi liittyä kirjautumalla Tukinetin alustalle ja täyttämällä hakulomakkeen Kehitysvammaliiton ryhmään nimeltä FASD-lasten ja -nuorten vanhempien vertaisryhmä.

 • Uusia jäseniä hyväksytään ryhmään kesäkuun 2021 loppuun asti ja jälleen elokuun toiselta viikolta alkaen. Tervetuloa mukaan!
 • Lue lisää Tukinetin sivuilta painamalla tästä linkistä.
Ylläpitää valtakunnallista FASD Suomi -verkostoa
 • Verkostoon ovat tervetulleita FASD-nuoret ja - aikuiset, omaiset ja läheiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.
 • Verkosto jakaa tietoa ja osaamista sekä tarjoaa vertaistukea.
Ylläpitää alueellista FASD-neuvottelukuntaa
 • Neuvottelukunnassa kehitetään yhdessä FASD-osaamista, tehdään työtä FASD-tietoisuuden lisäämiseksi sekä vaikutetaan poliittisesti.
Kehittää mentorointimallia, jossa koulutetut sijaisvanhemmat ja perhehoitajat auttavat perheitä, joihin sijoitetaan FASD-lapsi tai -nuori
 • FASD-lasten ja -nuorten sijaisvanhempia ja perhehoitajia valmennetaan ja koulutetaan toimimaan tukena tilanteissa, joissa perheisiin sijoitetaan FASD-lapsi tai -nuori.
 • Sijaisvanhemmille ja perhehoitajille tarjotaan vertaistukea.
Tarjoaa maksutonta FASD -konsultointia
 • Konsultointia tarjotaan yksityishenkilöille. (ota yhteyttä FASD -asiantuntijoihin, ks. yhteystiedot lisätiedoista.)

Mikä on FASD Suomi -verkosto?

Kehitysvammaliitto ylläpitää valtakunnallista FASD Suomi -verkostoa. Verkostotyöskentelyllä

 • vahvistetaan FASD-osaamista
 • levitetään tietoa sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta ja sen vaikutuksista
 • kehitetään tuki- ja kuntoutuspalveluja
 • parannetaan FASD-lasten, -nuorten ja -aikuisten asemaa yhteiskunnassa.

Verkosto tarjoaa tietoa, kontakteja ja yhteistyöfoorumin. Se välittää uutisia, innovaatioita ja uutta tutkimustietoa. Työskentelytapoina ovat mm. vuosittainen verkostotapaaminen, alueelliset seminaarit ja teemakohtaiset työpajat.

Verkoston jäsenyys on maksuton, eikä se velvoita mihinkään. Toimintaa rahoittaa STEA. Verkostotapaamisista ja seminaareista veloitetaan kohtuullinen osallistumismaksu.

Verkoston tavoitteita

 • FASD-oireyhtymää ennaltaehkäistään tehokkaasti. Tietoisuus raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroista lisääntyy.
 • FASD tunnustetaan osaksi neurokognitiivisten häiriöiden kirjoa.
 • FASD osataan tunnistaa ja se myös diagnosoidaan. FASD-diagnoosi oikeuttaa tuen ja kuntoutuksen myöntämiseen.
 • FASD-henkilöiden erityiset tuen tarpeet huomioidaan palveluissa.
 • Vanhemmat, sijaisvanhemmat ja läheiset saavat riittävästi tukea.
 • FASD-henkilöiden parissa työskentelevät ammattilaiset ja organisaatiot saavat tukea osaamisensa ja työkäytäntöjensä kehittämiseen.
 • FASD-teema sisältyy eri alojen henkilöstön koulutusohjelmiin.
 • Yhteiskunta- ja alkoholipolitiikassa otetaan huomioon näyttöön perustuva tieto alkoholin vaikutuksista sikiön kehitykseen.

FASD Suomi-verkostoon liittyminen (www.kehitysvammaliitto.fi).

Lisätietoa 

Lisätietoja:

Sari Somer, FASD -asiantuntija, KVL
sari.somer(at)kvl.fi
puh. 044 906 3765