Kehitysvammaliiton FASD-työ

Kehitysvammaliitto saa STEA:lta rahoitusta FASD-työhön vuosille 2015 – 2019.

Mitä Kehitysvammaliitto tekee

Tukee FASD-nuorten elämää ja itsenäistymistä järjestämällä vertaistukea. Vertaistuen tarjoamisen lisäksi pyritään ehkäisemään FASD-nuorten ja -aikuisten yksinäisyyttä. Vertaistukea järjestetään esimerkiksi vertaisryhmien muodossa.

Ylläpitää valtakunnallista FASD Suomi -verkostoa. Verkostoon ovat tervetulleita FASD-nuoret ja - aikuiset, omaiset ja läheiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Verkosto jakaa tietoa ja osaamista sekä tarjoaa vertaistukea.

Kehittää mentorointimallia, jossa koulutetut sijaisvanhemmat ja perhehoitajat auttavat perheitä, joihin sijoitetaan FASD-lapsi tai -nuori. FASD-lasten ja -nuorten sijaisvanhempia ja perhehoitajia valmennetaan ja koulutetaan toimimaan tukena tilanteissa, joissa perheisiin sijoitetaan FASD-lapsi tai -nuori. Lisäksi sijaisvanhemmille ja perhehoitajille tarjotaan mahdollisuus vertaistukeen.

Tarjoaa maksutonta FASD -konsultointia yksityishenkilöille. (ota yhteyttä FASD -koordinaattoriin, ks. yhteystiedot lisätiedoista.)

Tuottaa tietoa ja materiaalia FASD:sta. Olemassa olevaa FASD-materiaalia kootaan ja ajantasaistetaan. Uutena materiaalina kehitetään FASD-ensitietomateriaalia.

FASD Suomi -verkosto

Kehitysvammaliitto ylläpitää valtakunnallista FASD Suomi -verkostoa. Verkostotyöskentelyllä

 • vahvistetaan FASD-osaamista
 • levitetään tietoa sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta ja sen vaikutuksista
 • kehitetään tuki- ja kuntoutuspalveluja
 • parannetaan FASD-lasten, -nuorten ja -aikuisten asemaa yhteiskunnassa.

Verkosto tarjoaa tietoa, kontakteja ja yhteistyöfoorumin. Se välittää uutisia, innovaatioita ja uutta tutkimustietoa. Työskentelytapoina ovat mm. vuosittainen verkostotapaaminen, alueelliset seminaarit ja teemakohtaiset työpajat.

Verkoston jäsenyys on maksuton, eikä se velvoita mihinkään. Toimintaa rahoittaa STEA. Verkostotapaamisista ja seminaareista veloitetaan kohtuullinen osallistumismaksu.

Verkoston tavoitteita

 • FASD-oireyhtymää ennalta ehkäistään tehokkaasti. Tietoisuus raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroista lisääntyy.
 • FASD tunnustetaan osaksi neurokognitiivisten häiriöiden kirjoa. FASD-diagnoosi oikeuttaa tuen ja kuntoutuksen myöntämiseen.
 • FASD osataan tunnistaa ja se myös diagnosoidaan.
 • FASD-henkilöiden erityiset tuen tarpeet huomioidaan palveluissa.
 • Vanhemmat, sijaisvanhemmat ja läheiset saavat riittävästi tukea.
 • FASD-henkilöiden parissa työskentelevät ammattilaiset ja organisaatiot saavat tukea osaamisensa ja työkäytäntöjensä kehittämiseen.
 • FASD-teema sisältyy eri alojen henkilöstön koulutusohjelmiin.
 • Yhteiskunta- ja alkoholipolitiikassa otetaan huomioon näyttöön perustuva tieto alkoholin vaikutuksista sikiön kehitykseen.

FASD Suomi-verkostoon liittyminen (www.kehitysvammaliitto.fi).

Lisätietoa 

Tietoa FASD -vertaisryhmistä ja mentoroinnista
Sari Somer, FASD -koordinaattori, KVL
sari.somer(at)kvl.fi
puh. 044 906 3765

Tietoa FASD -koulutuksista
Jonna Salomaa, kouluttaja, KVL
jonna.salomaa(at)kvl.fi
puh. 044 330 1889