Kuva: Liisa Huima

Kehittäminen

Kehittämistoiminnalla edistetään vammaisten ihmisten asumiseen liittyviä vaihtoehtoja sekä tuen saamisen eri muotoja. Toiminnalla tuetaan vammaisten ihmisten omien päätösten ja valintojen toteutumista asumiseen liittyvissä elämänkysymyksissä, kuten kodin ja oman elämäntyylin valinnassa.

Uusia avauksia asumiseen

Kehittämistoiminnassa tuotettu tieto ja materiaalit ovat tärkeitä välineitä, jotka tukevat yhdenvertaisuutta edistävien asumisen tekojen toteuttamista. Alla olevien kuvausten kautta pääset tutustumaan asumista ja siihen liittyvää tukea koskevaan kehittämistoimintaan, kuten hankkeisiin. Yksittäisen kuvauksen yhteydessä olevasta linkistä pääset sivulle, josta löydät toiminnassa tuotetut materiaalit.

Voit ilmoittaa asumisen kehitäämistoiminnastasi  asumisen kehittäminen lomakeella.

Sivu 9 / 9 (35 hanketta)

Tiedän mitä tahdon!, 2010 - 2013

Hankkeen tavoitteena oli kehittää henkilökohtaista budjetointia ja sen toimintamalleja yhteistyössä kuntien, vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Yksilökeskeistä suunnittelua ja henkilökohtaista budjetointia kokeiltiin noin 30 eri tavoin vammaisen aikuisen kanssa. Henkilökohtainen budjetointi […]

Lue lisää

Asumisen yksilölliset tukimallit, 2008 - 2012

Yksilökeskeisen suunnittelun ideologian ja työvälineiden tunnetuksi tekeminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asumisen ja tuen järjestämisen tavat monimuotoistuivat, ja palvelusuunnittelussa alettiin hyödyntää yksilökeskeistä suunnittelua. Päämiehet saivat oman äänensä kuuluville ja oppivat yksilökeskeistä suunnittelua, […]

Lue lisää

Minä muutan -asumisvalmennus, 2007 - 2009

Hankkeessa kehitettiin vanhempiensa tai muiden läheistensä luona asuvien kehitysvammaisten henkilöiden asumisvalmennusta onnistuneen muuton mahdollistamiseksi.

Lue lisää