Kuva: Liisa Huima

Kehittäminen

Kehittämistoiminnalla edistetään vammaisten ihmisten asumiseen liittyviä vaihtoehtoja sekä tuen saamisen eri muotoja. Toiminnalla tuetaan vammaisten ihmisten omien päätösten ja valintojen toteutumista asumiseen liittyvissä elämänkysymyksissä, kuten kodin ja oman elämäntyylin valinnassa.

Uusia avauksia asumiseen

Kehittämistoiminnassa tuotettu tieto ja materiaalit ovat tärkeitä välineitä, jotka tukevat yhdenvertaisuutta edistävien asumisen tekojen toteuttamista. Alla olevien kuvausten kautta pääset tutustumaan asumista ja siihen liittyvää tukea koskevaan kehittämistoimintaan, kuten hankkeisiin. Yksittäisen kuvauksen yhteydessä olevasta linkistä pääset sivulle, josta löydät toiminnassa tuotetut materiaalit.

Voit ilmoittaa asumisen kehitäämistoiminnastasi  asumisen kehittäminen lomakeella.

Sivu 2 / 9 (35 hanketta)

Itsenäiset – Hyvä elämä omassa kodissa, 2018 - 2019

Tuetusti asuvien kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asumisvalmiuksien, elämänhallinnan taitojen ja sosiaalisten verkostojen vahvistaminen sekä näihin liittyvän ammatillisen osaamisen ja omaisten luottamuksen vahvistaminen.

Lue lisää

Naapurit – osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistajat, 2018 - 2020

Sosiaalisten toimintaedellytysten vahvistaminen etsimällä yksilöllisiä, henkilön vahvuuksiin nojautuvia ratkaisuja, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen ja edistävät osallisuutta. Sosiaaliseen isännöintiin liittyviä toimintatapoja pyritään kehittämään asumisneuvonnasta kohti yhteisöllistä ja osallistavaa naapuriyhteisötoimintaa.

Lue lisää

Porukoissa, 2018 - 2020

Porukoissa-hanke luo yhdessä tukea asumisessaan tarvitsevien henkilöiden kanssa uusia malleja, jotka tukevat omassa kodissa asumista ja yhteisöön liittymistä. Toiminnalla pyritään tavoittamaan erityisesti henkilöitä, joiden sosiaaliset verkostot ovat ohuet tai jotka toivovat uusia […]

Lue lisää

Selvis, 2018 - 2021

Hankkeessa kehitetään itsenäistyville kehitysvammaisille nuorille kohdennettua ennalta ehkäisevää päihde- ja pelikasvatustyötä. Tarkoituksena on luoda ehkäisevän päihde- ja pelikasvatustyön selkokielinen toimintamenetelmä, rakentaa tukiverkostoja nuorten päihde- ja pelikysymysten käsittelyn tueksi ja vahvistaa erityisoppilaitosten ja […]

Lue lisää