Kuva: Liisa Huima

Kehittäminen

Kehittämistoiminnalla edistetään vammaisten ihmisten asumiseen liittyviä vaihtoehtoja sekä tuen saamisen eri muotoja. Toiminnalla tuetaan vammaisten ihmisten omien päätösten ja valintojen toteutumista asumiseen liittyvissä elämänkysymyksissä, kuten kodin ja oman elämäntyylin valinnassa.

Uusia avauksia asumiseen

Kehittämistoiminnassa tuotettu tieto ja materiaalit ovat tärkeitä välineitä, jotka tukevat yhdenvertaisuutta edistävien asumisen tekojen toteuttamista. Alla olevien kuvausten kautta pääset tutustumaan asumista ja siihen liittyvää tukea koskevaan kehittämistoimintaan, kuten hankkeisiin. Yksittäisen kuvauksen yhteydessä olevasta linkistä pääset sivulle, josta löydät toiminnassa tuotetut materiaalit.

Voit ilmoittaa asumisen kehitäämistoiminnastasi  asumisen kehittäminen lomakeella.

Sivu 7 / 9 (35 hanketta)

Skräddarsydd boendeservice, 2012 - 2016

I pilotprojektet Skräddarsydd boendeservice ordnade FDUV diskussionsgrupper,workshoppar, seminarier och studiebesök för personer som planerade en framtida flytt och för boendepersonal. Projektets målsättningar var att arbeta för en smidigare flyttningsprocess där personen som […]

Lue lisää

TEPA – kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut, 2012 - 2016

Kehitysvammaisen henkilön aseman ja oikeuksien edistäminen perusterveydenhuollossa. Hankkeessa kokeiltiin konsultoivan ja kotiin jalkautuvan terveydenhuollon malleja sekä kehitettiin toimintamalli ja välineitä terveydenhuollon palveluohjaukseen.

Lue lisää

Onnistuneita valintoja, 2011 - 2015

Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun periaatteiden mukainen sosiaalityön ja palveluohjauksen käytäntöjen kehittäminen sekä osallistumiseen liittyvien mahdollisuuksien edistäminen lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Lue lisää

Tuetusti päätöksentekoon (TUEPA), 2011 - 2015

Tuettuun päätöksentekoon ja kommunikaatiomenetelmiin liittyvien keinojen kehittäminen sekä tiedon levittäminen.

Lue lisää