Kuva: Liisa Huima

Kehittäminen

Kehittämistoiminnalla edistetään vammaisten ihmisten asumiseen liittyviä vaihtoehtoja sekä tuen saamisen eri muotoja. Toiminnalla tuetaan vammaisten ihmisten omien päätösten ja valintojen toteutumista asumiseen liittyvissä elämänkysymyksissä, kuten kodin ja oman elämäntyylin valinnassa.

Uusia avauksia asumiseen

Kehittämistoiminnassa tuotettu tieto ja materiaalit ovat tärkeitä välineitä, jotka tukevat yhdenvertaisuutta edistävien asumisen tekojen toteuttamista. Alla olevien kuvausten kautta pääset tutustumaan asumista ja siihen liittyvää tukea koskevaan kehittämistoimintaan, kuten hankkeisiin. Yksittäisen kuvauksen yhteydessä olevasta linkistä pääset sivulle, josta löydät toiminnassa tuotetut materiaalit.

Voit ilmoittaa asumisen kehitäämistoiminnastasi  asumisen kehittäminen lomakeella.

Sivu 6 / 9 (35 hanketta)

Selkeästi seksistä, 2016 - 2017

Selkokielistä seksuaalikasvatusmateriaalia ammattilaisille sekä puheeksiottamisen tueksi läheisille, jotta seksuaaliterveyskasvatus voidaan kohdentaa jokaisen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.

Lue lisää

Arjen keskiössä, 2012 - 2014

Kehitysvammaisten ihmisten uusien, tavalliseen asumiseen liittyvien ratkaisujen ja asuntoverkostojen yhteistoiminnallinen kehittäminen yhdessä asukkaiden, heidän läheistensä sekä kunnan asuntotoimen, kaavoituksen ja sosiaalitoimen kanssa.

Lue lisää

Kipinöitä!, 2012 - 2014

Hankkeessa tehtiin näkyväksi kehitysvammaisten ihmisten voimavaroja, vahvuuksia ja osaamista sekä rakennettiin kehitysvammaisten ihmisten ja lähiyhteisöiden sosiaalista pääomaa ja muita yhteisöllisyyden edellytyksiä. Lisäksi vahvistettiin kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisia valmiuksia ja tuettiin heitä luomaan ja […]

Lue lisää

Klubitoiminta, 2012 - toistaiseksi jatkuva

Klubitoiminta, kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville, erityisesti itsenäisesti tai vanhempien luona asuville henkilöille. Klubitoiminnan tavoitteena on vahvistaa ja tukea toimintaan osallistuvien henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Klubitoiminta on monipuolista […]

Lue lisää