Kuva: Liisa Huima

Kehittäminen

Kehittämistoiminnalla edistetään vammaisten ihmisten asumiseen liittyviä vaihtoehtoja sekä tuen saamisen eri muotoja. Toiminnalla tuetaan vammaisten ihmisten omien päätösten ja valintojen toteutumista asumiseen liittyvissä elämänkysymyksissä, kuten kodin ja oman elämäntyylin valinnassa.

Uusia avauksia asumiseen

Kehittämistoiminnassa tuotettu tieto ja materiaalit ovat tärkeitä välineitä, jotka tukevat yhdenvertaisuutta edistävien asumisen tekojen toteuttamista. Alla olevien kuvausten kautta pääset tutustumaan asumista ja siihen liittyvää tukea koskevaan kehittämistoimintaan, kuten hankkeisiin. Yksittäisen kuvauksen yhteydessä olevasta linkistä pääset sivulle, josta löydät toiminnassa tuotetut materiaalit.

Voit ilmoittaa asumisen kehitäämistoiminnastasi  asumisen kehittäminen lomakeella.

Sivu 4 / 9 (35 hanketta)

Ett eget hem, 2017 - toistaiseksi jatkuva

FDUV:s verksamhet Ett eget hem ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i att starta upp tänkandet kring ett eget hem och att skrida från tanke till handling. Vi håller […]

Lue lisää

Jotta kukaan ei jäisi yksin, 2017 - 2019

Yksinäisyyden ehkäiseminen ja vähentäminen sekä vapaamuotoisen sosiaalisen toiminnan ja työntekijöiden osaamisen vahvistaminen verkosto- ja vapaaehtoistyön sekä tiedottamisen avulla. Hankkeen aikana julkaistavat tarinat ystävyydestä sekä esimerkit ja välineet tavoista kertovat, kuinka jokainen voi […]

Lue lisää

Omat avaimet, 2017 - 2019

Omat avaimet -projektin voimavaravalmennuksessa nuoret aikuiset saavat tukea ja vahvistusta oman itsensä, minuutensa ja ajatustensa löytämiseen ja tunnistamiseen. Kuka minä olen, miksi minä olen, mihin minä haluan mennä, kenen kanssa haluan toimia, […]

Lue lisää

Vahvistu vanhempana, 2017 - 2020

Valmennusta, tukitapaamisia ja ryhmiä perheille, joissa isällä tai äidillä on tuen tarvetta oppimisessa ja ymmärtämisessä. Toiminta on tarkoitettu myös vanhemmille, jotka eivät asu yhdessä lapsensa, ovat etävanhempia tai haaveilevat vauvasta, sekä perheiden […]

Lue lisää