Kuva: Liisa Huima

Kehittäminen

Kehittämistoiminnalla edistetään vammaisten ihmisten asumiseen liittyviä vaihtoehtoja sekä tuen saamisen eri muotoja. Toiminnalla tuetaan vammaisten ihmisten omien päätösten ja valintojen toteutumista asumiseen liittyvissä elämänkysymyksissä, kuten kodin ja oman elämäntyylin valinnassa.

Uusia avauksia asumiseen

Kehittämistoiminnassa tuotettu tieto ja materiaalit ovat tärkeitä välineitä, jotka tukevat yhdenvertaisuutta edistävien asumisen tekojen toteuttamista. Alla olevien kuvausten kautta pääset tutustumaan asumista ja siihen liittyvää tukea koskevaan kehittämistoimintaan, kuten hankkeisiin. Yksittäisen kuvauksen yhteydessä olevasta linkistä pääset sivulle, josta löydät toiminnassa tuotetut materiaalit.

Voit ilmoittaa asumisen kehitäämistoiminnastasi  asumisen kehittäminen lomakeella.

Sivu 8 / 9 (35 hanketta)

Yksi naapureista – laitosasumisen lakkauttaminen Suomessa, 2011 - 2014

Mahdollistaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen lakkauttaminen. Hanke tuki kuntien palvelurakenteen kehittämistä, loi yhteisiä periaatteita alueellisesti ja valtakunnallisesti, kehitti toimintamalleja ja -välineitä muuton tukemiseen sekä vaikutti läheisten ja henkilökunnan asenteisiin.

Lue lisää

Äiti ei pysy kärryillä, 2010 - 2014

Kehitysvamman tai merkittävien oppimisvaikeuksien vuoksi tukea vanhemmuuteen tarvitsevien henkilöiden tunnistamisen ja tukemisen edistäminen erilaisissa palveluissa.

Lue lisää

Kyllin hyvä tuettu elämä, 2010 - 2014

Aikuisten autismin kirjon henkilöiden yksilöllisen asumisen ja arkea tukevia ratkaisujen sekä niihin liittyvän osaamisen kehittäminen.

Lue lisää

Minun asumisen polkuni MAP, 2010 - 2014

Map-toimintamallissa kerrotaan kehitysvammaisen ihmisen yksilöllisen asumisen suunnittelusta ja tuen tarpeen arvioinnista, joka ohjaa aidosti päämiehen itsensä tekemään asumisen ja asumista tukevien palvelujen suunnitteluun.

Lue lisää