Kuva: Liisa Huima

Kehittäminen

Kehittämistoiminnalla edistetään vammaisten ihmisten asumiseen liittyviä vaihtoehtoja sekä tuen saamisen eri muotoja. Toiminnalla tuetaan vammaisten ihmisten omien päätösten ja valintojen toteutumista asumiseen liittyvissä elämänkysymyksissä, kuten kodin ja oman elämäntyylin valinnassa.

Uusia avauksia asumiseen

Kehittämistoiminnassa tuotettu tieto ja materiaalit ovat tärkeitä välineitä, jotka tukevat yhdenvertaisuutta edistävien asumisen tekojen toteuttamista. Alla olevien kuvausten kautta pääset tutustumaan asumista ja siihen liittyvää tukea koskevaan kehittämistoimintaan, kuten hankkeisiin. Yksittäisen kuvauksen yhteydessä olevasta linkistä pääset sivulle, josta löydät toiminnassa tuotetut materiaalit.

Voit ilmoittaa asumisen kehitäämistoiminnastasi  asumisen kehittäminen lomakeella.

Sivu 5 / 9 (35 hanketta)

Vertaisasukastoimintamalli, 2017 - toistaiseksi jatkuva

Asiakkaat kokivat yksinäisyyttä, vaikka asuivat aktiivisessa yhteisössä ja viettivät paljon aikaa yhdessä. Vertaisasukastoimintamallin tavoitteena on vahvistaa itsenäistyvien kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vertaisuutta sekä ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. […]

Lue lisää

Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen ATAK, 2016 - 2019

Oman elämän suunnitteluun ja lähiyhteisön toimintaan osallistumisen edistäminen vahvistamalla henkilöstön osaamista ja tukemalla työntekijöiden toimintaa yhteistoiminnallisesti.

Lue lisää

Kansalaisuuden avaimet, 2016 - 2018

Ryhmämuotoisissa asumispalveluissa asuvien kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumisen selvittäminen ja vahvistaminen sekä itsemääräämiseen liittyvien esteiden poistaminen.

Lue lisää

Monipuolista asumista kehittämässä, 2016 - 2017

Tarkoituksena oli aikaansaada kehitysvammaisten henkilöiden omille toiveille perustuvia asumisvaihtoehtoja, myös enemmän tukea tarvitseville henkilöille. Asuntoja etsittiin tavallisesta asuntokannasta ja asumiseen tarvittavaa tukea kehitettiin mm. alueelle perustetun tukipisteen ja lähinaapurin avulla. Hanke haastoi […]

Lue lisää