Kuva: Liisa Huima

Kehittäminen

Kehittämistoiminnalla edistetään vammaisten ihmisten asumiseen liittyviä vaihtoehtoja sekä tuen saamisen eri muotoja. Toiminnalla tuetaan vammaisten ihmisten omien päätösten ja valintojen toteutumista asumiseen liittyvissä elämänkysymyksissä, kuten kodin ja oman elämäntyylin valinnassa.

Uusia avauksia asumiseen

Kehittämistoiminnassa tuotettu tieto ja materiaalit ovat tärkeitä välineitä, jotka tukevat yhdenvertaisuutta edistävien asumisen tekojen toteuttamista. Alla olevien kuvausten kautta pääset tutustumaan asumista ja siihen liittyvää tukea koskevaan kehittämistoimintaan, kuten hankkeisiin. Yksittäisen kuvauksen yhteydessä olevasta linkistä pääset sivulle, josta löydät toiminnassa tuotetut materiaalit.

Voit ilmoittaa asumisen kehitäämistoiminnastasi  asumisen kehittäminen lomakeella.

Sivu 3 / 9 (35 hanketta)

Tuleva, 2018 - 2020

Verkkopohjaisen auttamisen kehittäminen perheille, joissa on kehitysvammainen tai samankaltaista tukea tarvitseva perheenjäsen. Verkossa saatavan tiedon, voimavaravalmennuksen ja vertaistuen avulla lisätään vanhempien ja läheisten tietoa ja taitoa toimia nuoren itsenäistymisvaiheessa sekä muuttuvassa tuen […]

Lue lisää

Vipinä, 2018 - 2020

Vipinä-hankkeessa kehitetään uusia tapoja tukea asumisyksiköissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä kohti aktiivisempaa arkea. Hankkeen toteutuksen ydinryhmään kuuluvat hankkeeseen osallistuvien asumisyksiköiden ohjaajat ja asukkaat. Ohjaajat ja asukkaat osallistuvat hanketiimin yhteisiin työpajoihin, jonka jälkeen aktiivisuuteen […]

Lue lisää

#kotimatkalla, 2017 - 2019

Hankkeessa luodaan uudenlaisia asumisen ja palveluiden verkostoja, joiden ansiosta nuoret voivat asua tavallisissa asunnoissa omillaan ja saada tarvitsemansa tuen ja avun omaan kotiin. Hanke vaikuttaa nuorten elämään antamalla heille suuremman vapauden ja […]

Lue lisää

Digi haltuun!, 2017 - 2020

Hankkeessa valmennetaan digikavereita asukkaiden tueksi. Digikaveri auttaa osallistumaan kansalaisopistojen ja kirjastojen digikursseille ja -neuvontoihin; edistää digikurssi- ja neuvontapalvelujen saavutettavuutta; mahdollistaa koulutus- ja neuvontapalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden; mahdollistaa digitaalisten palvelujen käyttöä esim. asioinnissa, tiedonhaussa, […]

Lue lisää