Foto: Liisa Huima

Gärningar

Boendegärningar är god praxis som stöder ett jämlikt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Boendegärningar är tillvägagångssätt och rutiner med vilka personer med funktionsnedsättning får det stöd de önskar på platser där de vill bo och röra sig. De kan gälla anordnande av boende och service, bostaden och dess fysiska läge, livet i ett eget hem och delaktighet i en gemenskap.

Från ord till handling

På den här sidan kan du läsa om exempel på lyckade boendegärningar. Genom att fylla i vår blankett för boendegärningar kan du föreslå att din egen boendegärning publiceras.

Med hjälp av sakorden i samband med gärningen kan du filtrera och titta på andra gärningar som anknyter till sakordet. Hela terminologin och beskrivningarna av orden finns på Terminologi -sidan.

Samarbete med anhöriga

Personalen vid boendeenheten Lyran listade frågor som de önskade att anhöriga skulle ta ställning till. Frågorna var följande: 1. Vad fungerar bra på Lyran? 2.Vad fungerar inte så bra på Lyran? 3. […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Livskvalitet

Varhaiskasvatus ja perusopetus vaikeavammaisen lapsen kotona asumisen tukena

Erho-yksikkö on Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen alaista toimintaa ja kohderyhmänä ovat kaikkein vaikeimmin kehitysvammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret. Yksikkö mahdollistaa lapsille lakisääteisten pedagogisten oikeuksien toteutumisen (varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus) ja on pääsääntöisesti […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Livskvalitet | Stöd i boendet

Kenny har flyttat till egen lägenhet

Tack vare att Kenny haft assistans dygnet runt sedan 8 års ålder, och flera av assistenterna jobbat länge, kändes det tryggt att ta steget att flytta hemifrån. Kenny stod i vanlig bostadskö […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Hem | Livskvalitet

Itseluottamuksen kohotus

Henkilökunnan kesken sovittiin, että Tiinaa kannustetaan joka käänteessä kävelemään itsenäisesti. Aluksi apuna oli ulkona liikuttaessa rollaattori, myöhemmin kävelysauvat. Sisätiloissa työntekijät tarjosivat kävelyn tueksi enintään yhtä sormeaan, kun aiemmin Tiina oli takertunut kaksin […]

Läs mera

Etikett: Livskvalitet | Personlig utveckling | Styrkor