Esimerkkejä FASD-kuntoutuksesta: kehonhahmotus ja sääntöleikit

Mitä varhemmin kuntoutus aloitetaan, sitä parempia tuloksia saadaan. Seuraavassa on esitelty menetelmiä, joita voidaan toteuttaa kotona, päivähoidossa ja koulussa.

Kehonhahmotus ja liikkeiden säätely

Lapset joilla on FASD, hahmottavat usein heikosti oman kehonsa sensomotorisen järjestelmän epätasapainosta johtuen. Tämän vuoksi kaikenlaiset kehonhahmotuksen harjoitukset ovat hyödyllisiä, erityisesti pienille lapsille.

Kehonhahmotuksessa voidaan lähteä kehon osien tunnistamisesta, tunnustelusta ja hieromisesta, jolloin lapsi saa aistiärsykkeitä. Lapsen ääriviivat voidaan piirtää suurelle paperille ja leikata irti. Samoin voidaan miettiä lapsen kanssa sitä, minkä kokoisiin paikkoihin lapsi mahtuu tai minkälaisista raoista hän pystyy kulkemaan.

Jotta lapsi kykenisi säätelemään omaa käyttäytymistään mahdollisimman hyvin, hänen olisi hyvä olla tietoinen siitä, että hän itse säätelee omaa kehoaan. Aluksi voidaan siis keskustella siitä, miten aivot toimivat ja miten aivoista lähtee käskyt käsille ja jaloille. Seuraavaksi lasta voidaan pyytää avaamaan ja sulkemaan nyrkkiään. Samalla mietitään yhdessä, mikä käden saa liikkumaan.

Vähitellen voidaan edetä tilanteisiin, joissa lapsella on hankaluuksia. Esimerkiksi jos lapsi joutuu helposti tappeluihin, mietitään, kuka on antanut hänen kädelleen käskyn lyödä.

Sääntöleikit ja pelit

Lähes kaikki sääntöleikit ja pelit kehittävät tarkkaavuutta, toiminnanohjausta ja itsesäätelyä, koska niissä tarvitaan keskittymistä, leikin sääntöjen ja sosiaalisten sääntöjen noudattamista, oman vuoron odottamista ja häviämisen sietämistä. Leikeissä ja peleissä on lisäksi mukana yhdessäolon elementti.

Impulsiivisuuden kontrollia varten erityisen hyviä ovat ns. "go-no-go"-tyyppiset leikit. Näissä leikeissä kerrotaan aluksi toimintaohjeet, esimerkiksi: "Kun minä sanon 'ovi', te juoksette ovelle. Kun minä sanon 'kaappi', te juoksette kaapin luokse." Tämän jälkeen leikkiin lisätään ohje, jossa lapsen on hillittävä toimintayllyke, esimerkiksi: "Mutta kun minä sanon 'ikkuna', älkää tehkö yhtään mitään."

Leikissä voi olla useampia vaiheita, ja seuraavassa vaiheessa leikin sääntöjä voi vähän muutella. Lapset voivat myös antaa toisilleen ohjeita. Leikin erilaisia variaatioita on helpoo keksiä itse lisää. Pelit, joissa tarvitaan keskittymistä ja siirtojen suunnittelua, kehittävät toiminnanohjausta ja suunnittelukykyä.

  • Esimerkiksi shakki, tammi, mylly, backgammon ja Mastermind ovat hyviä tähän tarkoitukseen.

Suunnittelua ja liikkeiden säätelyä kehittävät esimerkiksi pelit, joissa on kasattu palikoita torniksi ja palikoita on tarkoitus poistaa niin, ettei torni kaadu.

Lisätietoa 
  • Valkonen, Kirsi (2003) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Kehitysvammaliitto.