Lasten saamisen etiikkaa

Lapsia syntyy moniin erilaisiin elämäntilanteisiin. Parit saattavat myös suunnitella tarkkaan, milloin on oikea hetki lasten hankintaan opiskelun, työuran ja muiden elämän asioiden kannalta. Lasten sopivasta määrästä voi olla myös selvä käsitys. Mitä lapset vanhemmille merkitsevät tai millaista lasta toivottaisiin, perustuu hyvin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja toiveisiin.

Rauhalliseen perheeseen voidaan toivoa tasaisen luonteen omaavaa lasta, jonka temperamentti sopisi hyvin perheen elämäntapaan. Toisten mielestä lapsella pitää olla voimakas oma tahto, koska se on yksi tae elämässä selviytymiseen. Lapsen hyvä ruokahalu ja kunnon yöunet ovat varmaankin kaikkien vanhempien toiveena, kun uutta lasta odotetaan.

Toiveena terve lapsi

Vielä ei osata ennustaa tai tutkia, millainen lapsi on perheeseen tulossa. Hän on saanut sekä äidiltään että isältään puolet perintötekijöistään sattumanvaraisena kokoelmana. Nämä geenit taas tulevat molempien vanhempien suvuista ja määrittävät lapsen ulkonäköä, temperamenttia ja osin terveyttäkin. Millään keinoilla ei ole mahdollista selvittää näitä asioita etukäteen tai valita sellaista lasta, jonka mieluiten haluaisi.

Yleisin ilmaistu toive liittyy tulevan lapsen terveyteen. "Ei sen väliä, onko tyttö vai poika, kunhan on terve." Onneksi suurin osa lapsista syntyykin terveinä. Toisaalta useamman samaa sukupuolta olevan lapsen jälkeen ehkä toivotaan toista sukupuolta. "Olisihan sellainen prinsessa ihana tähän poikaporukkaan mutta jos tulee poika, olemme silti iloisia." Joku voi taas ajatella, että ei osaisi suhtautuakaan toista sukupuolta edustavaan lapseen, kun on "tottunut näiden lasten elämäntyyliin".

Tutkimusten teko

Lapsen sukupuolen määrittely ennen syntymää on mahdollista tarkan ultraäänen avulla. Myös kromosomitutkimus paljastaa sikiön sukupuolen, ja vanhemmat voivat saada sen tietoonsa niin halutessaan. Lapsen sukupuolen valinta etukäteen ei ole maamme lainsäädännön mukaan mahdollista, ellei sukupuolella on merkitystä lapsen terveyden kannalta.

Ajoittain vanhemmat kysyvät, voidaanko siittiöitä tai munasoluja valita, jotta perhe saisi toivottua sukupuolta edustavan lapsen. Tämä ei ole nykymenetelmin mahdollista. Sen sijaan hedelmöittyneestä alkiosta voidaan tutkia sukupuoli ja siirtää kohtuun kasvamaan tyttölapsi, jos poikalapsella olisi riski saada X-kromosomissa periytyvä sairaus.

Hedelmöittyneestä alkiosta voidaan niin ikään tutkia geenivirhe, joka on tiedossa suvussa ja valita kohtuun kehittymään terve alkio. Näin voidaan välttää suvussa esiintyvän periytyvän sairauden riski. Tälläkin menetelmällä (alkiodiagnostiikka) voidaan tutkia vain jo tunnettu geenivirhe, eikä tutkimus anna tietoa tulevan lapsen koko perimästä.

Lääketiedekin rajallista

Lasta odottavat vanhemmat saattavat toivoa raskauden aikana monenlaisia tutkimuksia varmistaakseen lapsen terveyden. Tällöin he joutuvat kohtaamaan lääketieteellisen tiedon ja osaamisen rajallisuuden, sillä ultraäänitutkimukset, istukka- ja lapsivesitutkimus eivät kuitenkaan pysty löytämään kaikkia perimän muutoksia tai sairauden aiheuttajia.

Syntymän jälkeen voi vielä ilmaantua vakavakin sairaus, jota ei ole ollut mahdollista tutkia tai ei ole osattu epäillä, eikä siksi tutkia raskauden aikana. Tutkimukset saattavat luoda osin vääristyneen tai valheellisen kuvan siitä, että lapsen terveys olisi varmistettu. Toisaalta ne myös rauhoittavat vanhempaa, jolla on pelkoja lapsensa terveyden suhteen.

Tieteiskirjallisuus tai ulkomaiset kokemukset ns. design-vauvojen hankkimisesta tai suunnittelusta antavat ymmärtää, että tällainen olisi mahdollista meilläkin. Lapsia toivovat joutuvat kuitenkin tyytymään luonnon valintaan ja toteamaan, että ihmiselle ei vielä kaikki ole mahdollista.

Teksti: Marjatta  Sipponen, sosiaalityöntekijä, Väestöliiton perinnöllisyysklinikka.