Odottajien kokemuksia

Näillä sivuilla voi tutustua ihmisten omiin tarinoihin ja kokemuksiin. Vammaisten lasten ja nuorten vanhemmat kertovat elämästään vammaisen lapsen kanssa. Samoin sivuilla on raskauden keskeytyksen kokeneiden omia kirjoituksia.

Haluatko kertoa omista kokemuksistasi?

Jos haluat kirjoittaa omista kokemuksistasi, voit lähettää tekstisi verkkotoimittajille Kehitysvammaliittoon osoitteeseen verneri(at)kvl.fi.

Haluatko osallistua Helsingin yliopiston tutkimukseen?

  • Oletko joutunut pohtimaan sikiödiagnostisiin jatkotutkimuksiin osallistumista tilanteessa, jossa sikiöseulonnoissa on havaittu suurentunut kehityshäiriön riski?
  • tai oletko joutunut pohtimaan raskauden keskeyttämistä tai jatkamista tilanteessa, jossa sikiön rakenne- tai kromosomitutkimuksen tuloksen todetaan olevan poikkeava?

Mikäli vastasit jompaankumpaan tai molempiin yllä olevista kysymyksistä kyllä, on sinulla mahdollisuus jäsentää päätöksentekoon liittyviä pohdintojasi ja jakaa kokemuksesi osallistumalla aihetta käsittelevään sosiaalityön maisteritutkielmaan.

Sikiötutkimuksiin osallistuneilta naisilta kerätään vapaamuotoisia kirjoituksia tutkimusta varten.

Tutkimuksella tutkija haluaa antaa äänen naisille, jotka ovat joutuneet sikiötutkimuksiin osallistumisen myötä haastavien päätösten eteen.

Voit pohtia kirjoituksessasi soveltuvin osin esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia ajatuksia, pohdintoja ja tunteita päätöksentekoon liittyi?
  • Mitkä tekijät/arvot vaikuttiva tekemäsi päätöksen taustalla?
  • Saitko päätökseesi riittävää/oikeanlaista tukea?
  • Millaisena tekemäsi päätös näyttäytyy jälkikäteen?

Voit osallistua tutkimukseen täysin anonyymisti eikä kirjoituksen pituudella tai muodolla ole merkitystä. Tutkija toivoo kuitenkin, että kirjoittaja ilmoittaa taustatietona, kuinka kauan aikaa sikiötutkimuksiin osallistumisesta on kulunut.

Tutkimukseen osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Tutkija kirjoittaa tutkimusraportin siten, ettei yksittäisiä kertomuksia voi tunnistaa.

Tutkimuksen tekijä antaa erittäin mielellään lisätietoja tutkimuksestaan sähköpostitse.

Vapaamuotoisen kirjoitelman voi lähettää 15.12.2019 mennessä osoitteeseen
salla.lajunen(ät)helsinki.fi tai postitse osoitteeseen:

Salla Lajunen

c/o Professori Maritta Törrönen
Valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalityö
PL 54, Unioninkatu 37
00014 Helsingin Yliopisto

Salla Lajunen kiittää lämpimästi kaikkia kirjoituskutsuun vastaajia jo etukäteen!