Ikääntyminen

Kehitysvammaisten ihmisten keskimääräinen elinikä on noussut viime vuosikymmeninä. Ikääntyviä kehitysvammaisia henkilöitä on aiempaa enemmän. He muodostavat kasvavan osan kehitysvammapalveluiden käyttäjistä. Ikääntyneiden kehitysvammaisten määrä Suomessa on arviolta noin 8 500 henkilöä. (Vesala 2020)

Ikääntyminen tuo mukanaan uusia haasteita palveluiden järjestämiselle ja kehittämiselle. Erityisesti ikääntymiseen liittyvät toimintakykymuutokset asettavat paineita tarvittavien ja käytettävien palveluiden määrälle ja laadulle.

Ikääntyneet kehitysvammaiset ovat hyvin heterogeeninen joukko. Monilla ikääntyneillä kehitysvammaisilla henkilöillä on paljon toimintakykyä, mutta useimmilla heistä on kuitenkin myös enenevässä määrin palvelutarpeita. Erityisesti ikääntyneet kehitysvammaiset tarvitsevat ulkoisista vanhenemismuutoksista johtuvan kuormituksen vähentämistä sekä tukea fyysisen terveyden ylläpitämiseen.

Ikääntyminen tuo mukanaan monenlaisia muutoksia. Ne eivät kuitenkaan ole yksinomaan negatiivisia.

Ikääntymisen vaikutus palveluihin

Monissa maissa kehitysvammaisten ikääntymiseen liittyvä tutkimus on selkeästi aktiivisempaa kuin Suomessa. Näissä maissa on myös kehitetty ikääntyville kehitysvammaisille räätälöityjä palveluita.

Suomessa ei ole kovinkaan kattavasti tietoa ikääntyneiden kehitysvammaisten palveluista ja niiden kehittämistarpeista. Ei myöskään ole tarkkaa käsitystä siitä, millaisia haasteita kehitysvammaisten ikääntyminen tuo hoitotyöhön tai miten nykyiset keinot riittävät ikääntymismuutosten arviointiin ja hoidon kehittämiseen.

Lisätietoa