Sijaisvanhempien rooli

Joskus sijaisperhe on se taho, joka joutuu ottamaan esille sen, että lapsen oireilun takana voi olla kyse jostain elimellisestä vauriosta. Kun alkoholin vaurioittama lapsi tulee perhehoitoon, hänellä voi jo olla diagnoosi, tai sitten diagnoosi varmistuu sijoituksen kuluessa.

Jos lapsen käytös ei ole ikätasoista ja lapsen oireilu on jatkuvaa, voidaan lähteä selvittämään oireiden yhteyttä mahdolliseen raskaudenaikaiseen alkoholialtistukseen. Lapsella voi olla vaikeuksia sekä kotona että kodin ulkopuolella. Aina äidin mahdollinen alkoholinkäyttö ei ole tiedossa, mutta tutkimusten kuluessa sosiaalityöntekijä voi joutua sitä selvittämään.

Tieto lapsen vammasta tai vakavasta sairaudesta on sokki kenelle tahansa. Niin se on myös sijaisperheelle, joka saa diagnoosin lapselleen jossain sijoituksen vaiheessa.

Toisaalta diagnoosi on yleensä myös helpotus. Lapsen oireille löytyy silloin selitys. Vanhemmille onkin tärkeää tietää, ettei lapsi käyttäydy hankalasti tahallaan.

Riittävä ensitieto ja suunnitelma jatkosta ovat sijaisperheille tärkeitä. Lue lisää ensitiedosta ja käytännön vinkeistä.

Suurin osa sijaisperheistä on tavallisia perheitä, eikä heidän tarvitsekaan olla kuntoutuksen ammattilaisia.

Vakaat kasvuolosuhteet ja hyvä arki ovat kuntouttavia tekijöitä jo sinänsä, mutta sen lisäksi perhe tarvitsee rinnalleen ammattilaisen apua.

Kyseessä on lapsi, joka on voinut vammautua hyvinkin laaja-alaisesti ja jolla voi olla elimellisiä, neurologisia ja psyykkisiä vaurioita.

Sijaisvanhempien tilanne voi olla hankala: he eivät voi keskustella avoimesti lapsen alkoholialtistuksesta ulkopuolisten kanssa, koska samalla he paljastaisivat lastensuojelulain mukaan salassa pidettävää tietoa lapsen taustasta. Sijaisperheille olisi tärkeää saada mahdollisimman realistinen kuva tulevista haasteista.

Kehitysvammaliiton FASD-asiantuntijat konsultoivat maksuttomasti adoptio- ja sijaisperheitä, jos he tarvitsevat apua arjen haasteissa. Ota yhteyttä:

Sari Somer, FASD-asiantuntija 
sari.somer(at)kvl.fi 
puh. 044 906 3765

Mira Vihmo, suunnittelija 
mira.vihmo(at)kvl.fi 
puh. 040 451 7531

Lisätietoa 

Lähteet:

  • Asikainen, Anna (2011) Sijaisperheiden näkökulma. Teoksessa Vaarla, Suvi (toim.) Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Kehitysvammaliitto.