Sosiaalityöntekijän rooli

Sijaishuollon aikana lapsen asioista vastaa lapselle nimetty vastuusosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä on perheen tukena lasta ja nuorta koskevissa kuntoutus- ja hoitoneuvotteluissa. Hänellä on kokonaisvastuu lapsen tilanteesta sijoituksen ajan.

Lasten, joilla on on FASD, kohdalla myös sosiaaliturvaetuuksien selvittäminen ja hakeminen on osa kokonaiskuntoutusta. Kokeneellekin ammattilaiselle monimutkaisen ja hajanaisen sosiaaliturvajärjestelmän hahmottaminen on työlästä.

Sosiaalityöntekijä arvioi ratkaisuja lapsen etua silmällä pitäen silloin, kun lapsi tarvitsee esimerkiksi erityistä tukea ja järjestelyjä päiväkodissa ja koulussa (kuljetukset, henkilökohtainen avustaja, koulumuodon valinta) ja toimii palveluihin ohjaajana.