Kehitysvammaisten henkilöiden ikäjakauma

Kehitysvammaisuuden esiintyvyys: Kehitysvammaisten henkilöiden lukumäärä ja ikäjakauma Suomessa

Esiintyvyystutkimusten mukaan Suomessa kehitysvammaisuuden kriteerit täyttäviä henkilöitä on noin 0.8 % koko väestöstä. Eri tutkimuksissa esitetyt arviot vaihtelevat hieman yhden prosentin alapuolella.

Suomessa kehitysvammaisuuden esiintyvyys on suunnilleen sama muissa länsimaissa. Vuonna 2017 Suomen väkiluku oli hieman yli 5,5 miljoonaa. 5,5 miljoonasta 0.8 prosenttia tarkoittaa noin 45 000 kehitysvammaista.

Kehitysvammaisista henkilöistä suurin osa, runsas 90 % on lievästi (60 %) tai keskiasteisesti (30 %) kehitysvammaisia. Syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisia ja monivammaisia henkilöitä on kaikista kehitysvammaisista noin 5-10 %.

Lievästi ja keskiasteisesti kehitysvammaisten ihmisten elinajan odote ei olennaisesti poikkea koko väestön elinajan odotteesta (Patja 2001). Sen sijaan syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisten sekä monivammaisten henkilöiden elinajan odote on huomattavasti koko väestöä alempi. Myös esim. Downin syndroomaan liittyy normaalia aikaisemmin tapahtuvia ikääntymismuutoksia ja heidän elinajan odotteensa on koko väestöä alempi.

Arvio kehitysvammaisten henkilöiden ikäjakaumasta

Kehitysvammaisten henkilöiden ikäjakaumasta ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Tästä syystä ainoa tapa arvioida ikäjakaumaa on ottaa lähtökohdaksi koko väestön ikäjakauma, ottaen kuitenkin huomioon elinajan odote. Siksi oletettavasti kehitysvammaisten ikäjakauma poikkeaa koko väestön ikäjakaumasta siten, että iäkkäämpien ikäryhmien suhteellinen osuus on hieman pienempi ja nuorimpien ikäryhmien osuus hieman suurempi kuin koko väestössä.

Taulukossa 1 on kuvattu koko väestön ikäjakauma prosentteina, sekä kehitysvammaisten ikäjakauma näiden prosenttiosuuksien perusteella siten että kokonaismääränä on tuo 45 000. Viimeisessä sarakkeessa on korjattu jakauma, jossa vanhimpien ikäryhmien osuutta on hieman pienennetty.

Taulukko 1. Ikäjakauma koko väestössä ja kehitysvammaisilla.

 

Koko väestö %

Kehitysvammaiset

KV korjattu

0-17 v

19.3

8 685

9 000 (20.2 %)

18 – 64 v

59.3

26 685

27 000 (60.7 %)

65-74 v

12.3

5 535

5 000 (11.2 %)

75 v tai enemmän

9.1

4 095

3 500 (7.9 %)

Yhteensä

100

45 000

44 500 (100%)

 

Karkeasti ottaen siis voidaan sanoa, että

  • kehitysvammaisia lapsia ja nuoria (alle 18 -vuotiaita) on noin 9 tuhatta eli viidennes kaikista kehitysvammaisista
  • työikäisiä, 18-64 -vuotiaita on noin 27 tuhatta ja
  • 65 -vuotiaita tai vanhempia on noin 8-9 tuhatta eli noin viidennes.

Lievästi kehitysvammaiset

Taulukossa 2. on esitetty arvio lievästi kehitysvammaisten henkilöiden määrästä ikäryhmittäin.

 

Koko väestö %

Lievästi Kehitysvammaiset

0-17 v

19.3

5 200

18 – 64 v

59.3

16 000

65-74 v

12.3

3 300

75 v tai enemmän

9.1

2 500

Yhteensä

100

27 000

Lisätietoa 

Lähde:

Hannu T. Vesala (2019) Kehitysvammaisuudesta ja lievästi kehitysvammaisten ikäjakaumasta 10.11.2019