Muistisairaudet

Kehitysvammaisten henkilöiden eläessä yhä vanhemmiksi monet ikääntymiseen liittyvät sairaudet koskettavat myös heitä. Muistisairaus on yksi näistä sairauksista.

Kehitysvammaisilla muistisairauksien esiintyvyys on sama kuin väestössä keskimäärin (n. 7-13 %). Kun yhä useampi elää vanhaksi, yhä useampi ehtii sairastua muistisairauteen.

Kehitysvammaisten muistisairauksiin liittyy monia erityispiirteitä. Downin syndroomassa kliinisen muistisairauden esiintyvyys on n. 50 %, eli joka toinen Down-henkilö dementoituu elämänsä aikana.

Muistisairauden tunnistaminen on joskus vaikeaa, koska se ilmenee useilla eri tavoilla. Se voi ilmetä tiedonkäsittelyvaikeuksina, käytöshäiriöinä tai toimintakyvyn heikkenemisenä. Tästä syystä muistisairauden tunnistamiseen, diagnosointiin ja hoitoon tarvitaan monipuolista osaamista ja moniammatillista yhteistyötä. Tämä edellyttää kaikilta osallistujilta tietoa ja ymmärrystä muistisairauksista ja niiden hoidosta.

Tästä osiosta saat perustietoa muistisairauksista ja sen erityispiirteistä kehitysvammaisilla henkilöillä. Osiosta saat myös vinkkejä dementiatyön kehittämiseen kehitysvammapalveluja tuottavissa organisaatioissa ja yksiköissä.

Kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen on kehitetty työkalu Muistikka -hankkeessa (2016-2018). TOM -hankkeessa (2015-2018) on julkaistu opas kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksiin liittyen. Löydät tietoa hankkeesta ja työvälineestä lisätietoa -osioista.