Kotikuntalaki

Kotikuntalaki ja sosiaalihuoltolaki muuttuivat vuoden 2011 alussa. Laitoshoidossa olevat ja asumispalveluissa tai perhehoidossa asuvat voivat valita vapaammin kotikuntansa.

Henkilö, joka asuu tai on hoidossa kotikuntansa ulkopuolella, voi valita kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella hän tosiasiassa asuu. Valintaoikeiden käyttäminen edellyttää, että hoito tai asuminen arvioidaan kestävän vähintään vuoden tai se on kestänyt jo yli vuoden.

Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä henkilö voi pyytää palvelutarpeen arviointia ja palveluiden järjestämistä myös muualla kuin kotikunnassa. Henkilö voi siis hakeutua toiseen kuntaan ja palveluiden piiriin. Kustannukset jäävät kuitenkin aiemman kunnan vastuulle.

Kotikuntalain muutos linjasi kustannusten jakautumisesta uuden ja vanhan kotikunnan välillä. Aiempi kotikunta vastaa perhehoidon, laitoshoidon ja asumispalveluiden kustannuksista myös muuton jälkeen. Sen sijaan asumispalveluiden asiakasmaksut maksetaan uudelle kotikunnalle.

Lähde

Sosiaaliturva 2011, Tukiviesti 1/2011, Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lisätietoa