Uudistuvaa lainsäädäntöä

Viime vuosina valmisteilla on ollut useita kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän palvelujensa järjestämiseen liittyvia lainsäädäntöhankkeita.

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen on jo pitkään ollut yksi vammaispolitiikan keskeisistä päämääristä. Lakien yhteensovittamista ajatellen vammaisten henkilöiden osallistumista edistäviä palveluja on jo kehitetty vammaispalvelulain osittaisuudistuksilla. Nyt vammaislainsäädäntöä ollaan uudistamassa osana sosiaalihuoltolain kokonaisuudistusta sekä valmisteilla olevaa palvelurakenneuudistusta. Tämä lainsäädäntöuudistus on osa SOTE-uudistusta.