Uudistuvaa lainsäädäntöä

Viime vuosina valmisteilla on ollut useita kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän palvelujensa järjestämiseen liittyvia lainsäädäntöhankkeita.

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen on jo pitkään ollut yksi vammaispolitiikan keskeisistä päämääristä. Lakien yhteensovittamista ajatellen vammaisten henkilöiden osallistumista edistäviä palveluja on jo kehitetty vammaispalvelulain osittaisuudistuksilla. Nyt vammaislainsäädäntöä ollaan uudistamassa osana sosiaalihuoltolain kokonaisuudistusta sekä valmisteilla olevaa palvelurakenneuudistusta. Tämä on osa SOTE-uudistusta.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi on edellyttänyt muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Osana tarvittavia muutoksia valmistelussa on ollut kokonaan uusi itsemääräämisoikeuslaki, jonka valmistelutyö on yhä kesken.

YK:n vammaisopimuksen ratifiointia ei haluttu enää lykätä itsemääräämisoikeuslain valmistumiseen asti. Tästä syystä kehitysvammalakiin tehtiin pykälämuutoksia mm. itsemääräämistä ja rajoitetoimenpiteiden käyttöä koskeviin pykäliin.

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta halutaan vahvistaa lainsäädäntömuutoksin. Suomen hallituksen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä siten, että asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoittamisesta on säädetty kattavasti.