Uudistuvaa lainsäädäntöä

Viime vuosina valmisteilla on ollut useita kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän palvelujensa järjestämistä koskevia lainsäädäntöhankkeita.

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen on jo pitkään ollut yksi vammaispolitiikan keskeisistä päämääristä. Lakien yhteensovittamista ajatellen vammaisten henkilöiden osallistumista edistäviä palveluja on jo kehitetty vammaispalvelulain osittaisuudistuksilla.

Vammaislainsäädännön uudistus hyväksyttiin vuonna 2023, ja uusi vammaispalvelulaki ja kehitysvammalain muutokset tulevat voimaan 1.11.2025.

Hyväksytyn lain soveltamisalaa on ehdotettu muutettavaksi. Hallituksen esitys muutoksista annetaan eduskuntaan syyskuussa 2024, ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.