Koulunkäynnin tukeminen kotona

Lapset, joilla on FASD, tarvitsevat usein ympärilleen tavallista enemmän selkeyttä ja järjestystä. Koulunkäynnissä myös perhe toimii lapsen tukijana.

Koulunkäynnin tukemiseen kotona liittyy työskentelytapojen opettaminen, rytmi ja aikataulutus, tottumusten ja järjestysten tekeminen lapselle. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä koulun ja kodin välillä. Vanhemmilla on usein tietoa toimintatavoista, joista on lapselle hyötyä. Näitä havaintoja voidaan hyödyntää koulussa.

Koulunkäynnin tukeminen onnistuu parhaiten koulun ja kodin yhteistyönä. Olisi hyvä, jos vanhemmat pystyisivät kotona ohjaamaan lasta niiden opiskelutapojen käyttöön, joita koulussa on harjoiteltu. Kodilla on luonnollisesti tärkeä rooli koulunkäynnin tukemisessa, mutta tasapaino roolien välillä tulee säilyttää. Vanhempien tehtävä on ensisijaisesti olla vanhempia.

  • Sopivilla tavoilla lasta tukien pidetään huoli siitä, että hän tekee kotitehtävänsä loppuun.
  • Mitä suurempia vaikeuksia lapsella on jäsentää ympäristöään ja sen tapahtumia, sitä tärkeämpää on ympäristön ja tapahtumien selkeys.
  • Työskentelytaitojen ja -tottumusten opettaminen ei ole pelkästään koululäksyjen tekemistä, vaan myös sitä, että lapsi opetetaan työskentelemään.
  • Kasvatuksessa on hyvä olla mukana terve vaativuus, eli ei pidä ajatella, että hieman erilaiselta lapselta ei tarvitse odottaa mitään.