Mielenterveyden tukeminen arjessa

Mielenterveyden edistäminen on olennainen osa mielenterveystyötä. Jokapäiväiseen arkeen liittyvät järjestelyt ja käytännöt voivat olla joko mielenterveyttä suojaavia tai sitä haittaavia tekijöitä. Oman elämän mielekkyyteen ja sitä kautta mielenterveyteen vaikuttaa se, millä tavalla itsemäärääminen, omat valinnat ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat eri toimintaympäristöissä.

Itsetuntemuksen lisääntymisestä hyötyy jokainen: Kuka minä olen, mitkä ovat vahvuuteni ja kykyni, millainen elämä olisi juuri minulle hyvää elämää? Mistä asioista pidän ja olen kiinnostunut, mitkä asiat tuottavat minulle hyvää mieltä? Mitkä asiat huolestuttavat minua tai saavat minut voimaan huonosti? Mitkä ovat minun tapojani selviytyä erilaisissa elämäntilanteissa?

Tällaisiin kysymyksiin tarvitsevat vastauksia myös kehitysvammaiset ihmiset. Kysymysten käsittelyssä voi käyttää tukena erilaisia yksilökeskeisen suunnittelun välineitä. Yhteisen työskentelyn kautta voi selvitä myös asioita, jotka henkilö kokee elämässään stressaaviksi, pelottaviksi tai ahdistaviksi. Kun näitä asioita on tehty näkyväksi, niihin voidaan vaikuttaa, ennen kuin niistä alkaa muodostua mielenterveyden riskitekijöitä.

Kun kehitysvammaisen henkilön ajatuksia hyvästä elämästä saadaan näkyväksi, pohditaan, miten nämä asiat voidaan ottaa osaksi arkea. Mitä muutoksia tulisi tehdä, jotta henkilölle itselleen tärkeät ja merkitykselliset, pienemmät ja suuremmat, asiat voivat hänen arjessaan toteutua? Pienillä hyvää oloa tuottavilla asioilla voi olla suuri merkitys mielenterveyttä tukevina voimavaroina. Ne voivat osaltaan kannatella myös läpi kiperämpien vaiheiden.  

Jokaisella ihmisellä on oikeus elää omannäköistään arkea, johon kuuluvat itselle tärkeät ja elämään mielekkyyttä tuovat asiat. Tämä oikeus ei ole riippuvainen elämänhallintaan liittyvistä haasteista tai voinnissa tapahtuvista muutoksista. Mikäli mielenterveys horjuu, eivät voimavarat välttämättä aina riitä kaikkeen. Tärkeää on kuitenkin löytää kunkin ihmisen kohdalla olennaiset asiat ja tukea niitä mahdollisuuksien mukaan.

  • Mielenterveyden tukemiseen liittyy keskeisesti myös emotionaalinen tuki. Emotionaalinen tuki on henkistä tukea. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kuuntelemista, keskustelemista ja ylipäätään aitoa läsnäoloa erilaisissa tilanteissa. Lue lisää emotionaalisesta tuesta.
Lisätietoa