Mielenterveyden ongelmat kehitysvammaisilla henkilöillä

Erilaisia mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä esiintyy arviolta 30 - 50 % kehitysvammaisista henkilöistä. Kehitysvammaisten ihmisten mielenterveys on usein haavoittuvaisempi kuin muilla ihmisillä. Suomessa joka kolmannella lievemmin kehitysvammaisella - ja lähes joka toisella vaikeammin kehitysvammaisella henkilöllä arvioidaan olevan joko mielenterveyden tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Mielenterveyshäiriöiden yleisyys kehitysvammaisilla henkilöillä on muuhun väestöön verrattuna vähintään 2-3-kertainen.

KEHAS -loppuraportissa tulee esille, että sosiaali- ja terveyspalveluista mielenterveyspalveluiden saatavuus kehitysvammaisille henkilöille on kaikkein heikointa. Syyksi palvelun heikolle saatavuudelle nähdään mielenterveyspalveluiden aliresursointi, mutta myös kehitysvammaisuuden tuottamat ennakkokäsitykset peruspalveluissa. Hoitovastuuta kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla on joissakin tapauksissa yritetty siirtää mielenterveyspalveluista kehitysvammapalveluihin. (STM 2016:17)

Kehitysvammaiset henkilöt kärsivät samoista mielenterveyden häiriöistä kuin muukin väestö, mutta niiden jakauma on jossain määrin erilainen. Esimerkiksi psykoottiset häiriöt, ADHD ja käytöshäiriöt ovat kehitysvammaisilla muuta väestöä tavallisempia. Esimerkiksi skitsofreniaan sairastumisen riski on kuusinkertainen muuhun västöön verrattuna (Seppälä 2017.)

Kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyden ongelmissa ja niiden hoidossa korostuvat eri asiat kuin valtaväestön mielenterveyden hoidossa. Kehitysvammaisilla ihmisien kohdalla mielenterveysongelmien diagnosointi on usein haastavampaa. Myös hoitomuodon valitseminen voi olla vaikeampaa. Kehitysvammaisten mielenterveyden ongelmissa esiintyy alidiagnosointia. Esimerkiksi masennus ja ahdistushäiriöt jäävät usein toteamatta.

Kehitysvammaisen henkilön mielenterveyden tutkiminen ja arvionti vaativat pitkäjänteistä työskentelyä, johon tarvitaan mukaan monia tahoja, kuten henkilön lähihenkilöitä ja ohjaajia sekä henkilöitä hänen toimintaympäristöstään.