Muistisairauden oireita

Muistisairauksien esiintyvyys kehitysvammaisilla on verrattavissa muuhun väestöön. Niiden riskiä lisäävät korkea ikä, korkea verenpaine, aivovammat ja aivoverenkiertohäiriöt.

Muistisairauden yleismuutoksia ihmisillä ovat:

 • Energisyyden väheneminen, väsyvyys
 • Hidastuminen
 • Omatoimisuuden heikentyminen
 • Unihäiriöt
 • Mielialan ongelmat (ahdistuneisuus, tuskaisuus, mielialan vaihtelut)
 • Heikentyvä yleinen terveydentila
 • Heikentynyt kyky huolehtia itsestä ja toimia yhteisön jäsenenä (adaptiivisten ja sosiaalisten taitojen ja tahdon heikentyminen)
 • Lisääntyvät tai uudet käytösongelmat
 • Epilepsian tai muiden neurologisten oireiden ilmaantuminen

Ensimmäisiä oireita kehitysvammaisella henkilöllä alkavasta muistisairaudesta voivat olla mm.

 • yleisen sairastavuuden lisääntyminen
 • epilepsian ilmaantuminen tai vaikeutuminen
 • primitiiviheijasteiden ilmaantuminen
 • uusien käytösoireiden ilmaantuminen tai aikaisempien vaikeutuminen
 • erilaisten neuropsykologisten oireiden, kuten afasian (puhekyvyn- ja/tai ymmärtämisen häiriö), apraksian (kätevyyden häiriö) tai agnosian (visuaalisen tunnistamisen häiriö) ilmaantuminen.
 • masentunteisuus.

Lisäksi kehitysvammaisilla muistisairauden puhkeamiseen voi liittyä päättelytaitojen, suunnittelun, arvioinnin ja järjestelykyvyn heikkenemistä. Kaikkein yleisimpiä muistisairauden oireita kehitysvammaisilla ihmisillä ovat aiemmin opittujen taitojen sekä arkisten ja kielellisten taitojen heikkeneminen tai häviäminen.

Muistihäiriöt muistisairauden oireena

Kaikille dementoiville sairauksille, erityisesti Alzheimerin taudille, on yhteistä niihin liittyvä muistihäiriö. Arkitasolla tämä voi näkyä esimerkiksi ohjeiden ymmärtämisen ja nimien muistamisen vaikeutena sekä samojen asioiden kertomisena tai kyselemisenä. Edellä mainitut oireet voivat olla merkkejä orastavasta muistisairaudesta, jos muutos on selkeä verrattuna yksilön aiempaan toimintakykyyn.

Kaikki muistihäiriöt eivät kerro muistisairauden puhkeamisesta

Muistihäiriöt ja kognitiivisen toimintakyvyn häiriöt voivat aiheutua hyvin monenlaisista syistä.

Osa syistä on

 • ohimeneviä ja hoidettavia,
 • osa pysyviä ja
 • vain osa eteneviä

Muun muassa somaattiset sairaudet, aistivammat, lääkkeiden sivuvaikutukset ja psyykkiset häiriöt tulee poissulkea ennen muistisairauden diagnosointia. Erityisen tärkeitä poissuljettavia seikkoja kehitysvammaisilla henkilöillä ovat esimerkiksi:

 • kilpirauhasen toimintaan liittyvät ongelmat,
 • lääkitys ja
 • masennus