Tuetun päätöksenteon järjestelmä

Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä tuetun päätöksenteon järjestelmää, eikä kehitysvammaisilla ihmisillä ole juridista oikeutta tuettuun päätöksentekoon. Vammaispalvelulain uudistuksen myötä tilanne voi muuttua.

Tuetun päätöksenteon järjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että yhteiskunnassa toteutuu yhdenvertaisesti täysi oikeustoimikelpoisuus ja että tukea tarvitsevan henkilön itsemääräämisoikeus toteutuu. Tämä edellyttää riittävää tukea oman päätöksenteon pohjaksi sekä suojelua henkilön oman päätöksenteon negatiivisilta vaikutuksilta ja toisten henkilöiden hyväksikäytöltä.

YK:n vammaissopimus edellyttää tuetun päätöksenteon järjestelmän kehittämistä

YK:n vammaissopimus edellyttää sopimuksen ratifioineilta mailta tuetun päätöksenteon järjestelmän kehittämistä. Sopimus velvoittaa tekemään järjestelyjä, jotka maksimoivat vammaisten henkilöiden mahdollisuudet tehdä itseään ja elämäänsä koskevia päätöksiä.

Sopimus edellyttää luopumista sellaisista holhousjärjestelmistä, joissa henkilön oma päätösvalta siirretään kokonaan toiselle henkilölle. Näiden sijaan tulee kehittää sellaisia järjestelmiä, joissa tuetaan henkilön omaa päätöksentekoprosessia.

Tuetun päätöksenteon järjestelmät maailmalla

Tuetun päätöksenteon järjestelmää on kehitetty pisimmälle mm. Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Australiassa. Näissä maissa lainsäädäntöön on kirjattu juridinen oikeus tuettuun päätöksentekoon.

Toimeenpanon tueksi on tuotettu mm. erilaisia tuetun päätöksenteon sopimuspohjia sekä oppaita. Esimerkiksi Kanadassa tukihenkilöiden vastuut on määritelty tarkasti, ja heidät on rekisteröity omaan rekisteriin.