Osallisuuden ja työn laatukriteerit

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereiden tarkoituksena on kehittää päiväaikaisen toiminnan palveluja ja toimintakäytäntöjä, ns. työ- ja päivätoimintaa. Tavoitteena on parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakykyä ja madaltaa työllistymisen kynnystä.

Laatukriteerit viitoittavat suuntaa tulevaisuuden palveluille. Toiminnan tavoitteeksi asetetaan entistä selkeämmin vammaisten henkilöiden osallisuuden ja työllistymisen edistäminen.

Itsearviointityökalulla voit arvioida oman organisaatiosi työ- ja päivätoiminnan laatua.

Laatukriteerit on tarkoitettu työ- ja arviointivälineeksi palvelujen tuottajille, ostajille, käyttäjille ja valvontaviranomaisille. Ne on laatinut Kehitysvamma-alan neuvottelukunta (KVANK).

Laatukriteereistä on julkaistu myös selkokielinen opas (pdf, Kehitysvammaisten Tukiliitto), jossa asiaa tarkastellaan työ- tai päivätoimintaan osallistuvan henkilön näkökulmasta.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit

  1. Valinnat ja suunnitelmat
  2. Muutokset ja siirtymävaiheet
  3. Lähiyhteisöihin liittyminen
  4. Opinnot
  5. Itsenäisyys
  6. Terveys, hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet
  7. Ammatilliset opinnot ja työ
  8. Itseilmaisu
  9. Sosiaaliset roolit
  10. Palveluihin vaikuttaminen