Työ

Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista. Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset osallistuvat työelämään monin tavoin.

Vain pieni osa (n. 400 - 500 henkilöä) tekee työsuhteista palkkatyötä. Valtaosa palkkatyöntekijöistä on työllistynyt tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen avulla.

Kehitysvammaisista henkilöistä nykyistä huomattavasti isompi määrä voisi työllistyä tavalliseen palkkatyöhön, jos heille annettaisiin siihen mahdollisuus. Suomessa on tuhansia kehitysvammaisia henkilöitä, joilla on sekä koulutus että halua työntekoon. On arvioitu, että 3 000 henkilöä voisi työllistyä työsuhteiseen palkkatyöhön.

Suuri osa (n. 9 000 henkilöä) kehitysvammaisista ihmisistä osallistuu työtoimintaan tai työllistymistä tukevaan toimintaan. Yli 2 000 henkilöä on avotyötoiminnassa. Avotyötoiminta on tavallisilla työpaikoilla tehtävää työtä, josta kunta maksaa työosuusrahaa (0 - 12 euroa päivässä).

Päivätoiminnassa on noin 5 000 - 6 000 kehitysvammaista henkilöä.

Tuettu työllistyminen Avotyötoiminta
 • Tavallisilla työpaikoilla
 • Työsuhde
 • Palkka
 • Työhönvalmentajan tuki
 • Tavallisilla työpaikoilla
 • Työosuusraha
  0-12 e/päivä
Työtoiminta Päivätoiminta
 • Toimintakeskuksissa
 • Työosuusraha 0-12 e/päivä
 • Toimintakeskuksissa
 • Ei työosuusrahaa / työosuusraha 0-12 e/päivä

Kuva: Katja Maria Nyman

Mahdollista!-materiaalit työnhakijalle, työnantajalle ja työvalmentajalle

Aula-työkodin Työelämän tuoreet tuulet -hankkeessa (www.aula-tyokoti.fi) julkaistu Mahdollista!-opaskirjasarja tarjoaa tietoa työnantajalle sekä menetelmiä ja työvälineitä työnhakijalle ja työvalmentajalle onnistuneiden työllistymisten lisäämiseksi.

Löydät latauslinkit opaskirjasarjaan lisätietoa -osiosta.

Järjestöjen työllisyyspalvelut

Vates-säätiö on laatinut esitteen työllisyyttä ja osallisuutta tukevien ja edistävien järjestöjen yhteystiedoista ja toiminnoista.

Lataa esite täältä