Vapaa-aika

Mielekäs ja monipuolinen vapaa-ajan käyttö on kaikkien oikeus. Kehitysvammaisille ihmisille järjestetään omia harrastusryhmiä. On kuitenkin hyvä muistaa, että kehitysvammaisilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus osallistua myös muuhun kuin erityisesti kehitysvammaisille ihmisille suunnattuun vapaa-ajan toimintaan, esimerkiksi yhdessä avustajan kanssa.

Näillä sivuilla esitellään erilaista vapaa-ajan toimintaa ja annetaan vinkkejä siihen, mistä harrastuksiin saa tukea. Ideoita voi soveltaa kehitysvammaisen ihmisen ja omien mahdollisuuksien mukaan. Kaikki harrastaminen ei ole kallista tai edes maksullista. Kehitysvammaiset ihmiset itse pitävät harrastuksia tärkeinä ja toivovat lisää vapaa-ajan toimintaa ja liikuntapalveluja. Harrastaminen painottuu valitettavan usein yksin ja kodin piirissä toimimiseen.

On tärkeää, että löytää ihmisen, jonka kanssa voi harrastaa. Varsinkin paljon tukea tarvitsevalle henkilölle yksin lähteminen voi olla vaikeaa. Harrastamista tukevien henkilöiden, henkilökohtaisen avustajan, saattajan tai kaverin puuttuminen voi muodostua jopa harrastamisen esteeksi.

Avustaja ja apuvälineitä

Jos omalla paikkakunnalla ei ole avustajatoimintaa, voi tehdä aloitteen toiminnasta esimerkiksi Kehitysvammaisten Tukiliittoon. Kehitysvammaisilla ihmisillä, jotka ovat myös vaikeasti vammaisia, on oikeus saada henkilökohtaista apua.

Jos liikkumiseen tarvitaan paljon tukea ja apuvälineitä, ostamisen sijaan voi kokeilla lainausta tai vuokrausta.

Lisätietoa