Vammaiset maahanmuuttajat

Suomessa elää arviolta 7300–11 000 vaikeasti vammaista maahanmuuttajaa. Jollain tapaa toimintarajoitteisia maahanmuuttajia on lähes 55 000. Luvuista puuttuvat vammaiset paperittomat siirtolaiset, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. (THL 2019)

Vammaiset henkilöt ovat taustoiltaan erilaisia. He ovat moninkertaisesti syrjitty ryhmä, sillä he kokevat ulkopuolisuuden tunnetta yhteiskunnassa sekä vammaisuutensa vuoksi, että usein etnisen taustansa vuoksi.

Tämän sivun linkkipankista löydät sivustoja vammaisuuteen, vammoihin ja maahanmuuttoon liittyen monilla eri kielillä.

Sivulta löydät myös tietoa vammaisten maahanmuuttajien kanssa töitä tekevistä järjestöistä, hankkeista sekä monikielisiä palvelunumeroita. Tietoa on myös suomalaisesta yhteiskunnasta ja paljon muusta.

Linkkipankki on suunniteltu yhteistyössä Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman kanssa.

 • Tukikeskus Hilma - Vammaisfoorumi
  Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien oikeuksia ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

  Tukikeskus Hilma palvelee kaikkia vamma- ja kieliryhmiä valtakunnallisesti. Vammaisten maahanmuuttajien kanssa työskentelevät saavat myös neuvoa ja tukea työhönsä Hilmasta. Koulutus- ja kokemusasiantuntijapalvelut ovat osa Hilman toimintaa. Hilman kotisivuilta löytyy eri kielistä materiaalia, jota kehitetään ja tuotetaan myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 • Tukikeskus Hilman Youtube -kanava

 • Moniheli ry
  Moniheli ry:n sivuilta löydät maahanmuuttajien omia järjestöjä. 
 • Yhteistyöllä parempi yhteisö - Monik ry
  Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke tukee maahanmuuttajataustaisia vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään palveluiden tavoittamisessa ja omien voimavarojen vahvistamisessa.
  Hanke edistää yhdenvertaisuutta kouluttamalla monikulttuuristen yhteisöjen ja järjestöjen edustajia levittämään tietoa vammaisten ihmisten osallisuudesta yhteisöissään.
  Hanke parantaa myös vammaistoimijoiden valmiuksia kohdata vammaisia maahanmuuttajia kouluttamalla kuntapalveluita, järjestöjä ja muita toimijoita tunnistamaan vammaisten maahanmuuttajien erityistarpeita.
  Toiminta-alueita ovat Vantaa, Helsinki ja Espoo.
  Hanke edistää monikulttuuristen vammaisten ihmiten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Henkilöstö tarjoaa palveluneuvontaa ja ohjausta englanniksi, somaliksi ja suomeksi.
  Monik Vantaa ry:stä Ketju-lehdessä

 • Pakolaisneuvonta – lakineuvontaa (maksullinen)
  Pakolaisneuvonnan paperittomuuteen keskittyvän lakimiehen (maksuton) puhelinneuvonta-aika:
  maanantaisin klo 14–16 numerossa 045 2377 104.
  Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi.
 • Migri - Maahanmuuttovirasto, poikkeaminen kansalaisuuden hakemisessa kielitaitoedellytyksestä
  Kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa kohdallasi, jos et pysty terveydentilasi tai aisti- tai puhevammasi vuoksi täyttämään vaatimusta suomen tai ruotsin kielen tai suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen vähintään tyydyttävästä osaamisesta. Lue enemmän asiasta Migrin sivuilta.
 • Suomen Pakolaisapu ry 
  Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. 

Tietoa omaishoidosta videoina

Tietoa vammoista ja sairauksista videoina

Kirjallisia materiaaleja

Tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta:

Lasten kasvatus ja vanhemmuus

Nuoret

 • Hyvän elämän kortit
  Minua kuullaan -hankkeessa (2018-2020) kehitetyt kortit auttavat nuorta tekemään omaa elämäänsä koskevia valintoja.
  Hyvän elämän korttien avulla nuori voi pohtia itselleen tärkeitä asioita ja tutustua itseensä. Millainen on nuoren omannäköinen, hyvä elämä? (kielet: suomi, ruotsi, arabia, englanti, somali, venäjä)

Puhelinneuvonta

Kielikysymykset

Turvallisuus, väkivalta ja rikokset

asiasanat: kehitysvammainen, maahanmuuttaja, vieraskielinen, kehitysvammaisuus