Impulsiivisuuden kontrollointi

Lapset, joilla on FASD, reagoivat usein välittömästi ärsykkeisiin, koska heiltä puuttuu kriittisen ajattelun "väliosa" impulssin ja reaktion välistä. Impulsiivisuus voi altistaa lapsen vaaroille, minkä vuoksi lapsille pitää opettaa soveltuvia keinoja kontrolloida impulsseja.

Lasten voi olla esimerkiksi vaikea odottaa vuoroaan. Oman vuoron saamista voi konkretisoida jollain esineellä. Esimerkiksi vuoron saamisen merkki voi olla pieni lelu, kuten nalle. Lapselle kerrotaan, että kun nalle on kädessä, silloin on hänen vuoronsa. Jos lapsi toimii, ennen kuin on hänen vuoronsa, häneltä voi kysyä ystävällisesti: "onko nalle kädessäsi?"

  • Keskeistä on pitää kiinni säännöistä. Varmista myös, että säännöt on ymmärretty.
  • Älä väittele säännöistä.
  • Vältä uhkailua tai nöyryyttämistä.
  • Käytä positiivista vahvistamista ja positiivisia ilmauksia, älä kielteisiä. Sano siis mieluummin: "Tämä on sinun pulpettisi, tässä on sinun paikkasi" kuin "Älä mene istumaan väärään paikkaan". Mieti, mikä olisi lapselle mieleinen palkkio.
  • Jos lapsi käyttäytyy epätoivotulla tavalla, käytä tähän mieluummin negatiivista vahvistamista (palkkion poisjättämistä) kuin suoraa rankaisua.
Lisätietoa 
  • Valkonen, Kirsi (2003) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Kehitysvammaliitto.