Selkeys ja käytännönläheisyys on tärkeää

Lapsille, joilla on FASD, on tärkeää, että ohjeet ovat selkeitä ja konkreettisia. Työskentelyssä auttaa, että lapsi saa viestin monia eri aistikanavia pitkin, eli viesti kannattaa mahdollisuuksien mukaan välittää paitsi sanallisesti myös visuaalisesti.

Siirtymät

Ajan kulumisen hahmottaminen saattaa olla vaikeaa.

  • Aikaa kannattaa hahmottaa mahdollisimman konkreettisesti, esimerkiksi käyttämällä tiimalasia.

Lasta voi valmistaa tulevaan toiminnan muutokseen kertomalla ajan kulumisesta, esimerkiksi: "meidän täytyy lopettaa 10 minuutin kuluttua", "meidän täytyy lopettaa viiden minuutin kuluttua" tai "nyt meidän täytyy lopettaa."

Selkeät ohjeet

Puheessa kannattaa olla mahdollisimman selkeä ja konkreettinen.

  • Vältä monimutkaisia kielikuvia (esimerkiksi "Onko kissa vienyt kielesi?").

Toista ja jäsennä sanomaasi yhä uudelleen. Ilmaise ajatuksia eri tavoin ja käytä eri aistikanavia. Pyydä lasta kirjoittamaan ajatuksia, kuulemaan ja esittämään niitä.

Tarkkaavuuden kehittäminen

  • Käytä katsekontaktia, kosketa tai kutsu lasta nimeltä ennen kuin annat hänelle ohjeita. Anna ohjeet pieninä osina.
  • Opiskeltavan asian pääkohtien läpikäyminen ennen työskentelyn aloittamista lisää kuullun ymmärtämistä. Kerro etukäteen, mitä teksti tulee sisältämään.
  • Pyydä lasta toistamaan annetut ohjeet omin sanoin. Näin voit varmistua siitä, että lapsi on prosessoinut tiedon ja ymmärtänyt sen.
  • Käytä kuvia, esineitä, kasvonilmeitä ja liikkeitä ylläpitääksesi tarkkaavuutta.
Lisätietoa 
  • Valkonen, Kirsi (2003) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Kehitysvammaliitto.