Vammaisuudesta eri kielillä

Tämä sivu on materiaalipankki, joista löytyy tietoa vammaisille henkilöille sekä vammaisuuteen liittyvistä asioista monella eri kielellä.

Sivustosta voi olla apua jos teet töitä vieraskielisten vammaisten henkilöiden kanssa.

 • Moniheli ry
  Moniheli ry:n sivuilta löydät maahanmuuttajien omia järjestöjä. 
 • Yhteistyöllä parempi yhteisö - Monik ry
  Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke tukee maahanmuuttajataustaisia vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään palveluiden tavoittamisessa ja omien voimavarojen vahvistamisessa.
  Hanke edistää yhdenvertaisuutta kouluttamalla monikulttuuristen yhteisöjen ja järjestöjen edustajia levittämään tietoa vammaisten ihmisten osallisuudesta yhteisöissään.
  Hanke parantaa myös vammaistoimijoiden valmiuksia kohdata vammaisia maahanmuuttajia kouluttamalla kuntapalveluita, järjestöjä ja muita toimijoita tunnistamaan vammaisten maahanmuuttajien erityistarpeita.
  Toiminta-alueita ovat Vantaa, Helsinki ja Espoo.
  Hanke edistää monikulttuuristen vammaisten ihmiten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Henkilöstö tarjoaa palveluneuvontaa ja ohjausta englanniksi, somaliksi ja suomeksi.
  Monik Vantaa ry:stä Ketju-lehdessä
 • Pakolaisneuvonta – lakineuvontaa (maksullinen)
  Pakolaisneuvonnan paperittomuuteen keskittyvän lakimiehen (maksuton) puhelinneuvonta-aika:
  maanantaisin klo 14–16 numerossa 045 2377 104.
  Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi.

Tietoa omaishoidosta videoina

Tietoa vammoista ja sairauksista videoina

Kirjallisia materiaaleja

Tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta:

Lasten kasvatus ja vanhemmuus

Puhelinneuvonta

Kielikysymykset

Turvallisuus, väkivalta ja rikokset

asiasanat: kehitysvammainen, maahanmuuttaja, maahantulija, toisen polven maahanmuuttaja, kotoutuminen, vieraskielinen