Tukea perheiden palvelusuunnitteluun

Vammaisen lapsen ja hänen perheensä tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien järjestäminen voi tuntua mutkikkaalta puuhalta. Yhteistyö ja asioiden hoitaminen eri tahojen kanssa voi jo sinällään viedä perheen voimavaroja. Kannattaa laatia palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma laaditaan aina lapsen ja perheen tarpeiden pohjalta, ja sen tavoitteena on perheen hyvä elämä. Palvelusuunnitelma kokoaa tiedot palveluista ja tukitoimista samaan suunnitelmaan, selkeyttää perheen kokonaistilannetta sekä auttaa ohjaamaan lapsen ja perheen heille sopivien ja tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin.

Hyvän elämän palapeli

Perheen oma valmistautuminen palvelusuunnitteluun on tärkeää, sillä perhe itse on oman elämänsä paras asiantuntija. Hyvän elämän palapeli -työkirja on tarkoitettu erityisesti vammaisten lasten perheille palvelujen suunnittelun tueksi. Palapeli soveltuu myös muille perheille, jotka tarvitsevat arjessaan tukea ja erilaisia tukitoimia.

Palapeli kokoaa perheen ajatuksia omasta elämästä ja avun ja tuen tarpeista sekä auttaa valmistautumaan palvelusuunnitelman laadintaan. Palapeliä kootessaan perhe pohtii elämäntilannettaan tässä ja nyt sekä kokoaa ajatuksiaan hyvästä elämästä nyt ja tulevaisuudessa. Lopuksi perhe rakentaa oman suunnitelmansa siitä, millä tavoin nykytilanteesta päästään kohti perheen itsensä määrittelemää, hyvää elämää.

Kun perhe on jäsentänyt omaa tilannettaan ja siihen liittyviä ajatuksiaan, perhe laatii työskentelystään yhteenvedon. Yhteenvetoon kootaan ne asiat, jotka ovat merkityksellisiä tukitoimien ja palvelujen järjestämisen kannalta ja joista on tarpeen keskustella palveluohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa.

Hyvän elämän palapeli on kehitetty Jaatisen ja Kehitysvammaliiton Onnistuneita valintoja -hankkeen yhteistyönä. Kehittämistyö on toteutettu yhteistyössä vammaisten lasten perheiden kanssa.

Hyvän elämän palapeli on saatavissa painettuna suomeksi ja selkosuomeksi Opikkeen verkkokaupasta.

Lisäksi on saatavilla pdf-versio seitsemällä eri kielellä:

Kuvitus: Karoliina Pertamo.

Lisätietoa