Ohjeita paljon tukea tarvitsevan lapsen kuulemiseen

Nainen ja lapsi.

Tässä osiossa on käytännönläheistä tietoa ja menetelmiä paljon tukea tarvitsevien lasten kuulemiseen. Kehittämisessä on ollut mukana lasten ja nuorten lisäksi lähi-ihmisiä sekä alan ammattilaisia.

Osio on hyödyllinen varsinkin ammattilaisille, jotka työskentelevät pitkäaikaissairaiden ja paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa.

Lapsen oikeuksien artiklassa 12 sanotaan, että lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä asioista, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä. Aikuisten täytyy ottaa huomioon lapsen mielipide, kun he päättävät lapsen asioista. Heidän täytyy myös kertoa päätöksestä niin, että lapsi ymmärtää sen.

Lapsilähtöinen toiminta

Lapsilähtöinen toiminta vaatii jatkuvaa lapsen kuulemista arjen tilanteissa ja oman toiminnan arviointia - ja sen pohjalta lapsiystävällisemmän toimintakulttuurin kehittämistä.

Tapaamisessa, jossa käydään läpi lapsen arkeen liittyviä asioita, tulee aina selvittää ja ottaa lapsen näkemys ja mielipide huomioon päätöksenteossa.

Hyvän elämän kortit

Minua kuullaan -hankkeessa (2018-2020) kehitetyt Hyvän elämän kortit auttavat nuorta tekemään omaa elämäänsä koskevia valintoja. Hyvän elämän korttien avulla nuori voi pohtia itselleen tärkeitä asioita ja tutustua itseensä. Kortteja saa useana eri kieliversiona: suomiruotsiarabiaenglantisomali ja venäjä.

Lisätietoa 

Sivun sisällöt on kehitetty Minua kuullaan -hankkeessa (2018–2020).

Minua kuullaan -logo Kehitysvammaliiton logo