Lukutukitoiminta

Lukutuki auttaa ihmisiä, joilla on vaikeuksia lukemisessa tai jotka eivät enää pysty itse lukemaan esimerkiksi kehitysvamman, muistisairauden tai korkean iän takia.

Lukutuki tarkoittaa vammais- tai vanhustyön työntekijää, jonka yhtenä työtehtävänä on auttaa asiakkaita lukemisessa ja toimia lukemisen tukena. Lukutuki

 • auttaa asiakkaita kaikenlaisessa lukemisessa ja lukee ääneen,
 • järjestää asiakkaille säännöllisesti lukuhetkiä,
 • avustaa asiakkaita kirjastokäyntien yhteydessä ja tekee yhteistyötä kirjaston kanssa,
 • innostaa työtovereita, omaisia ja vapaaehtoisia lukemaan asiakkaille ääneen,
 • osallistuu lukutukitoiminnan arviointiin, kehittämiseen ja seurantaan omassa yksikössään.

Lukutuki työskentelee siellä, missä asiakkaat asuvat tai viettävät aikaansa, kuten asumispalveluyksikössä tai toimintakeskuksessa.

Myös vapaaehtoiset ääneen lukijat voivat auttaa lukemisessa. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta täydentää ammatillista lukutukitoimintaa.

Lukutukitoiminta Suomessa

Lukutukitoiminta (läsombud) on lähtöisin Ruotsista 1990-luvulta. Toiminnan lähtökohtana on alusta saakka ollut, että lukeminen on jokaisen ihmisen perusoikeus. Ruotsissa on tähän mennessä koulutettu lukutueksi noin 7000 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää sekä vapaaehtoisia ääneen lukijoita.

Suomeen lukutukitoiminnan toi vajaa kymmenen vuotta sitten LL-center, joka on kouluttanut ruotsinkielisiä lukutukia Etelä-Suomen ja Pohjanmaan alueilla. Kehitysvammaliiton Selkokeskus on kouluttanut vammais- ja vanhustyön työntekijöitä lukutueksi vuodesta 2014. Lukutuen peruskurssi on kahden päivän ammatillinen täydennyskoulutus, jonka perustana ovat lukutuen toimintamallin hyvät käytännöt ja selkokielen teoria.

Lisätietoa 
 • Lukutukitoiminta ja -koulutukset (www.selkokeskus.fi)
 • Ruotsinkielinen lukutukitoiminta Suomessa (www.ll-center.fi)
 • Lukutukitoiminta Ruotsissa (mtm.se)
 • Kartio, Johanna (toim.) (2009): Selkokieli ja vuorovaikutus. Oppimateriaalikeskus Opike.
 • Rutenberg, Johanna: Ruotsissa lukuohjaaja turvaa oikeuden lukemiseen. Teoksessa Leskelä, Leealaura ja Virtanen, Hannu (toim.) (2006) Toisin sanoen. Selkokielen teoriaa ja käytäntöä, 203-211.
 • Virtanen, Hannu (2009): Selkokielen käsikirja. Oppimateriaalikeskus Opike.